CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Aparatul Președintelui Republicii Moldova

Ion Păduraru

Secretar general 

 

Natalia Ipati

Secretar general adjunct

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA 

 

Aurelia Peru-Balan

Consilier în domeniul politic

 

Valentin Țîmbaliuc

Consilier în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al preşedintelui în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul

 

Alexei Barbăneagră

Consilier în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate

 

Iulian Grigoriță

Consilier pentru politică externă și integrare europeană

 

Mihail Furtună

Consilier în domeniul economic

 

Vladimir Șarban

Consilier în domeniul dezvoltării sociale

 

Mihail Șleahtițchi

Consilier în domeniul culturii, învăţămîntului şi ştiinţei

 

Vladimir Ciobanu

Consilier în domeniul agroindustrial şi al administraţiei publice

 

Vasile Sturza

Consilier în domeniul reintegrării

 

SERVICIUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

Andrei Onofrei

Șef serviciu

 

CABINETUL DE HERALDICĂ

Silviu Tabac

Heraldist de Stat, șef secție

                             

DIRECŢIA GENERALĂ INFORMARE ŞI DOCUMENTARE

Aliona Dodon

Șef Direcția documentare

 

Secția secretariat

Liuba Spataru

Șef secția secretariat

 

Cancelaria

Natalia Zalisețchi 

Specialist superior

 

DIRECŢIA GENERALĂ DREPT

Alexandru Ohotnicov

Șef Direcție Generală

 

Direcţia legislaţie

Aliona Prisăcaru

Șef directie

 

Secţia petiţii şi audienţă

Rodica Camerzan

Șef secție

 

Serviciul cetăţenie şi graţieri

Vladislav Poghircă

Șef serviciu

 

Serviciul distincţii de stat

Vladimir Bogdan

Șef serviciu

 

SERVICIUL RELAŢII EXTERNE ŞI PROTOCOL

Viorica Sturza

Consultant principal

 

SERVICIUL FINANŢE ŞI BUGET

Elena Pistol

Şef serviciu, contabil-şef

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

Olga Lupoi

Consultant principal

 

SERVICIUL de PRESĂ

Ana Samson

Consultant principal