CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Șeful statului a avut o întrevedere cu rectorul Institutului de Relații Internaționale din Moldova

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Valentin Beniuc, rector al Institutului de Relații Internaționale din Moldova, doctor în ştiinţe istorice, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar.

În cadrul dialogului părțile au discutat despre problemele existente în domeniul învățământului superior din țara noastră. În mod special, interlocutorii s-au axat pe reforma universitară pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și-a propus s-o implementeze în anul curent. Aceasta prevede raționalizarea rețelei de universități publice din țară în scopul eficientizării cheltuielilor publice, sporirea calității și relevanței studiilor superioare.

Igor Dodon și Valentin Beniuc au examinat mai multe scenarii vizavi de perspectiva IRIM. Șeful statului a apreciat înalt contribuția instituției în formarea specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o activitate politică, economică şi diplomatică eficientă. Președintele a accentuat că reforma promovată nu trebuie să afecteze cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii care urmează să-și continue activitatea în domeniu.