CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Șeful statului a vizitat cîteva întreprinderi agricole din raionul Dondușeni

Ziua de astăzi a Președintelui țării s-a încheiat cu vizita la cîteva întreprinderi agricole din raionul Dondușeni.

Gospodăria țărănească „Agro-Panfil” activează deja de 20 de ani, cultivă grîu, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, porumb și alte culturi pe o suprafață totală de 800 de hectare. Aici lucrează permanent 20-25 de lucrători, iar în sezonul de recoltare, numărul acestora crește semnificativ.

Două societăți cu răspundere limitată – „ROM-CRIS” și „Avicola-Teovera” – sînt administrate de o singură persoană – Tudor Sîrbu. Aceste întreprinderi, în care lucrează aproximativ 160 de angajați, formează un singur lanț de producție: creșterea găinilor ouătoare (200 mii) și a puilor broiler (140 mii), producerea și realizarea ouălor și a cărnii de găină.

Întreprinderile dispun de propria bază furajeră, cultivă cereale și culturi tehnice pe o suprafață totală de peste 1000 de hectare, dețin utilajul necesar pentru producerea biogazului.

Igor Dodon a apreciat înalt activitatea acestor gospodării agricole care sunt, de asemenea, printre cei mai mari contribuabili din raionul Dondușeni. Șeful statului i-a asigurat că autoritățile țării depun toate eforturile pentru a susține sectorul agricol autohton.