CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

D I S C U R S U L Președintelui Republicii Moldova, domnul Igor DODON, la Zilele Diasporei

ONORATĂ ASISTENȚĂ,
DRAGI CONCETĂȚENI,
DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă salut, astăzi, la ceremonia de lansare a Zilelor Diasporei. Mai întîi de toate, vreau să evidențiez faptul că la manifestația solemnă din acest an, în premieră, sînt prezente primele persoane în stat: eu, în calitate de Președinte al Republicii Moldova, Prim-ministrul, miniștri, deputați, demnitari de rang înalt din țară și de peste hotare.
Respectul acordat cetățenilor noștri plecați în străinătate prin această prezență este, de-a dreptul, binemeritat, deoarece ei contribuie substanțial, din toate colțurile lumii, la crearea statului modern Republica Moldova.
În anii de tranziție, Moldova a fost puternic afectată de sărăcie. Cu părere de rău, mii de moldoveni au fost nevoiți să emigreze. Scopul lor comun, a celor care, cu inimă grea, și-au lăsat copiii, soții și părinții a fost unul comun: de a-și găsi un loc de muncă pentru a le garanta familiilor rămase acasă un viitor mai bun ‒ mai ales, în condițiile în care banii trimiși au fost adesea singura sursă de venit în casă.
Cu adevărat, ei participă în permanență la dezvoltarea economiei statului: comparativ cu anul 1999, nivelul de trai în țară a crescut, rata sărăciei absolute a scăzut.
Transferurile din diasporă constituie prima sursă de finanțare externă, superioară volumului investițiilor străine directe și asistenței publice pentru dezvoltare, depășind suma de 1 miliard de euro.
Actualmente, Republica Moldova continuă să ocupe prima poziție în Europa după ponderea remitențelor în produsul intern brut ‒ cu un indicator de 16,1%.
În pofida efectelor pozitive pe termen scurt al transferurilor din diasporă, rezultatul emigrării masive este unul dezastruos pentru dezvoltarea țării pe termen lung.
Din cauza migrației în masă, sporului natural negativ, îmbătrînirii populației, Moldova noastră se confruntă cu schimbări pe plan social și economic atît de profunde, încît îi amenință nu doar genofondul, dar și, în general, existența noastră în timp.
Republica Moldova se situează pe primele poziții în topul țărilor care își pierd cel mai rapid populația. Conform datelor demografice recalculate recent, la începutul anului 2019, în Moldova locuiau puțin peste 2,6 milioane persoane cu reședință obișnuită.
Prognozele studiilor efectuate de Națiunile Unite, pentru anii 2050-2100, prezintă un tablou catastrofal pentru noi, estimîndu-se scăderea populației cu încă un milion de oameni.
Consecințele acestor schimbări sînt triste: se închid grădinițe, școli și spitale. Există sate unde pe parcursul unui an nu s-a născut niciun copil.
Statistica pentru anul 2018 arată că peste 37 de mii de copii din țară aveau unul sau ambii părinți plecați peste hotare. La ziua de azi, unul din cinci copii este afectat de migrație.
Spre marele nostru regret, exodul populației se face și din contul tinerilor. Se produce, practic, o pierdere irecuperabilă de potențial. Circa 40 la sută din forța de muncă a țării a ales calea migrației. În consecință, numărul tinerilor angajați în sectorul real al economiei este de două ori mai mic decît cel al pensionarilor, iar cheltuielile pentru întreținerea aparatului de stat sînt enorme.

Stimați concetățeni, membri ai diasporei,

În lumina celor enunțate, dar și ținînd cont de angajamentul noii guvernări de a scoate Republica Moldova din impas, astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de susținerea Dumneavoastră.
Aportul pe care îl puteți aduce depășește efectele resurselor financiare. Or, aici mă refer anume la capacitățile fiecăruia dintre Dumneavoastră de a participa la dezvoltarea Moldovei prin transferul de noi cunoștințe, abilități, tehnologii, informații.
Tot Dumneavoastră ați putea contribui substanțial la atragerea și menținerea investițiilor străine, fiindcă dispuneți de o mai bună capacitate de evaluare a riscurilor pe care le comportă mediul de afaceri în Moldova, iar prin atașamentul față de țară puteți deveni voi înșivă investitori.
După cum în repetate rînduri am enunțat, unul dintre scopurile noastre primordiale este de a spori atractivitatea statului nostru pentru mediul de afaceri extern. Am convingerea că, pentru a realiza proiecte investiționale, pentru a stimula capacitatea de producție locală, pentru a valorifica potențialul turistic și cel cultural, Moldova este capabilă să le ofere acestora condiții ca să-și dezvolte afacerile, facilități fiscale și vamale în cadrul Zonelor Economice Libere și al parcurilor industriale.
În aceeași ordine de idei, pentru a crește țara, este imperativ ca autoritățile să încurajeze reîntoarcerea Dumneavoastră acasă și reintegrarea în societate. În pofida stereotipurilor create, Republica Moldova dispune de sectoare de muncă atractivă atît din punctul de vedere al oportunităților, cît și al remunerării.
Colaborarea cu Dumneavoastră rămîne a fi o prioritate a politicii interne și externe a statului nostru: conducerea trebuie să sprijine procesul de structurare a diasporei moldovenești, să apere drepturile concetățenilor, să mobilizeze asociațiile din diasporă existente pentru a promova interesele țării în străinătate.
Fiindcă Diaspora este nu doar o sursă de dezvoltare economică, politică și socială a țării, dar și un adevărat ambasador al imaginii țării pe plan internațional.
Țin să fac mențiunea că, la nivel de Președinte, au fost întreprinse acțiuni și lansate proiecte pentru susținerea promovării și conservării culturii neamului moldovenesc și a limbii materne în sînul familiilor stabilite peste hotarele Moldovei. Aici, consemnez proiectul lansat în toamna anului trecut, în colaborare cu bibliotecile naționale și cu o rețea de librării: ,,Donează o carte pentru diasporă”, în cadrul căruia au fost colectate peste trei mii de cărți, atît cu tematică cărți pentru copii, cît și pentru maturi: romane, poezii, inclusiv materiale promoționale turistice și educaționale. Cărțile au fost transmise, la solicitare, în mai multe orașe din Federația Rusă, Italia, Letonia, Franța, Grecia, Ucraina, Portugalia etc. Ne-am bucurat să aflăm că, în acest fel, am contribuit la completarea bibliotecilor din unele centre educaționale ale diasporei din Atena și Sankt Petersburg.
De asemenea, o atenție deosebită s-a atras informării corecte a concetățenilor privind modalitățile de obținere a granturilor și a altor tipuri de finanțări în Republica Moldova, dar și privind posibilitățile de reîntoarcere și reintegrare în țară a lor, accentuînd faptul că vasta experiență obținută de muncitori și de studenți la universitățile de top din străinătate este și va fi mereu apreciată la cel mai înalt nivel.
A fost creată și o platformă online pe care puteți găsi aceste oportunități, dar și locurile vacante din toate domeniile, la cele mai bine plătite companii și organizații din Moldova. Mai mult ca atît, deja al 3-lea an consecutiv, Președinția este deschisă pentru masteranzii din diasporă care doresc să efectueze un stagiu în instituție. Noi îi încurajăm pe acești tineri specialiști să revină în țară după finalizarea studiilor, și chiar ne mîndrim că unii absolvenți au decis să rămînă acasă, fiind actualmente angajați în instituțiile publice și private.
Cu siguranță, noi vom continua să creștem interesul și să susținem activitățile asociațiilor din diasporă pentru a contribui plenar la dezvoltarea relațiilor socioeconomice și culturale dintre țara de origine și cele de destinație.
După cum am reiterat anterior, țin să subliniez încă o dată faptul că sîntem mereu deschiși pentru întrebările, ideile și propunerile Dumneavoastră.

DRAGI PRIETENI,
Este bine cunoscut faptul că oamenii reprezintă adevărata avuție a țării, iar noi, din păcate, o pierdem.
De aceea, vin cu un îndemn către toți Dumneavoastră să ne mobilizăm eforturile și să purcedem la restabilirea situației demografice și diminuarea substanțială a ratei migrației. Dacă nu vom păstra integritatea poporului, proiectul nostru statal pe termen lung poate deveni inutil.
Vă doresc mult curaj, perseverență și fie ca mesajele transmise la acest eveniment să devină puterea transformatoare și constructivă atît de necesară nouă tuturor – poporului moldovenesc.


Vă mulțumesc pentru atenție.