CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei lucrătorului aviației civile

Stimați lucrători și veterani ai aviației civile,

Vă adresez cordiale felicitări cu ocazia sărbătorii Dumneavoastră profesionale, 
împreună cu urări de sănătate, bunăstare și profunde sentimente de gratitudine pentru muncă și abnegație.

Ziua Lucrătorului Aviației Civile este una de importanță istorică. Creată în 
1944, flota aviației civile a Moldovei venea să răspundă cerințelor economiei naționale și ale populației. De-a lungul celor 76 de ani, sectorul a evoluat continuu, afirmându-se ca unul strategic de dezvoltare a statului.

Remarc cu regret că domeniul în care activați a fost printre primele care au 
avut de suferit pe urma pandemiei Covid-19, progresul ajungând să depindă direct de situația epidemiologică din lume. Cu toate acestea, este absolut necesar ca aviația civilă a Republicii Moldova să reia amplul proces de transformare asumat și să lucreze la turații maxime.

De ziua Dumneavoastră profesională, Vă mulțumesc pentru serviciu, dăruire și 
prestație. Având în vedere că beneficiarul final este cetățeanul Republicii Moldova, iar indicatorul de performanță este percepția socială a calității și siguranței în domeniul transportului aerian, Vă doresc ascensiune sigură pe dimensiune profesională și personală. Sunt ferm convins că efortul constant al fiecăruia dintre

Dumneavoastră va însemna un pas înainte în dezvoltarea sectorului aviației civile și în prosperarea statului nostru Republica Moldova.

La mulți ani de Ziua aviației civile!