CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Emmanuel Macron, Preşedintele Republicii Franceze

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Franceze, am plăcerea să Vă adresez, în numele meu și al Republicii Moldova, cele mai sincere felicitări, însoţite de urări de sănătate pentru Dumneavoastră personal și de prosperitate și progres pe calea dezvoltării pentru poporul francez.

Profit de acest deosebit prilej ca să-mi exprim bucuria pentru evoluţia relaţiilor de prietenie și colaborare moldo-franceze, datorită căreia cetățenii noștri au acumulat o experienţă bogată de cooperare în domeniul investiţiilor, asistenţei sociale, culturii, educaţie şi cercetării. Sînt convins că vom folosi cu succes oportunitățile identificate pentru continuarea dialogului bilateral, în beneficiul ambelor state.

Cu titlu special, doresc să Vă transmit mulţumiri pentru invitaţia de a participa la deschiderea Forumului Păcii, care urmează să aibă loc la Paris în noiembrie 2018. Cu siguranță, prezenţa Republicii Moldova la acest important eveniment internaţional reflectă elocvent sprijinul constant şi interesul Franţei pentru stabilitatea şi modernizarea Moldovei.          

Reiterînd urările prilejuite de sărbătoarea națională, Vă rog să acceptaţi, Excelență, expresia deosebitei mele consideraţii.