CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Tadjikistan, Emomali Rahmon

Stimate Domnule Președinte,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii 
Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări de bine cu ocazia Zilei Independenței Republicii Tadjikistan.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile de prietenie și de 
cooperare reciproc avantajoasă între Moldova și Tadjikistan se vor dezvolta și aprofunda în continuare în diferite domenii, în beneficiul ambelor țări și popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare 
responsabilitate, iar întregului popor tadjik – pace și bunăstare, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, asigurările distinsei mele consideraţii.