Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președiintelui federal al Republicii Federale Germania, Joachim Gauck

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Federale Germania, am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de bine, pace și prosperitate pentru poporul  german.

Anul 2014 are o semnificație aparte pentru noi toți, comemorăm 25 de ani de la căderea Zidului Berlinului. Am ferma convingere că reunificarea Germaniei, care a marcat un nou început în Europa, este simbolul unității naționale.

Îmi exprim speranța că bunele relații de prietenie și colaborare existente între Republica Moldova și Republica Federală Germania, cărora le acordăm o importanță majoră, vor continua să se dezvolte și să se extindă în cele mai diverse domenii, în beneficiul ambelor țări și popoare.

Dorindu-Vă frumoase realizări în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.