Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Cipru, Nicos Anastasiades

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Cipru, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate continuă.

Profitând de acest prilej, ţin să menționez cu multă satisfacție caracterul dinamic al relațiilor de prietenie şi colaborare dintre țările noastre, dar şi interesul reciproc pentru extinderea și aprofundarea acestora în diverse domenii.

Am ferma convingere că prin intensificarea contactelor politice bilaterale şi conlucrarea fructuoasă la nivelul celor două guverne, parteneriatul dintre Republica Moldova şi Republica Cipru va deveni şi mai consistent, reflectând pe deplin sarcinile de dezvoltare ale ambelor ţări la etapa actuală.

Dorindu-Vă noi succese în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia distinsei mele considerații.