CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei

MAIESTATE, 

Ziua Naţională a Regatului Spaniei îmi oferă deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de pace, bunăstare și prosperitate continuă.

Cu această frumoasă ocazie, constat cu satisfacție dezvoltarea ascendentă a colaborării moldo-spaniole, Republica Moldova beneficiind, pe parcursul ultimilor ani, de susținerea constantă a Regatului Spaniei în vederea realizării obiectivului său strategic de integrare în marea familie europeană, fapt pentru care țin să-mi exprim profunda gratitudine.

Totodată, reiterez deplina disponibilitate a țării mele de a intensifica parteneriatul bilateral cu Regatul Spaniei, contribuind, astfel, la apropierea dintre popoarele noastre, precum şi la procesul de creare a unui climat de cooperare, stabilitate şi securitate în Europa.

Dorindu-Vă mult succes în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurarea distinsei mele consideraţii.