CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului

SANCTITATE,

Cu prilejul Zilei Îngerului, permiteți-mi să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai calde felicitări, împreună cu sincere urări de bine și de sănătate.

Îndelungata activitate spirituală, socială și filantropică a Sanctității Voastre vorbește în mod indubitabil despre dragostea și grija arhipăstorească pe care o purtați milioanelor de creștini ortodocși de pe mapamond, printre care se numără și credincioșii țării noastre.

Profitând de această plăcută ocazie, îmi exprim adânca recunoștință pentru sprijinul pe care îl acordați pelerinilor moldoveni care vizitează istorica și emblematica Biserică a Constantinopolului. Am convingerea că și pe viitor Bunul Dumnezeu Vă va întări puterile pentru a Vă continua misiunea nobilă de slujire Bisericii Creștine Ortodoxe.

Vă asigur, Sanctitate, de sentimentele mele de adâncă considerație și apreciere.