Mesaj de felicitare adresat Domnului Armen Sarkisian, Preşedintele ales al Republicii Armenia

EXCELENŢĂ,

Îmi face o nespusă plăcere să vă adresez, cu ocazia alegerii Dumneavoastră în funcţia de Preşedinte al Republicii Armenia, cele mai sincere şi cordiale felicitări însoţite de calde urări de succes şi multă perseverenţă în atingerea obiectivelor propuse.

Cu siguranţă, activitatea Dumneavoastră în funcţia supremă din stat va contribui considerabil la prosperarea continuă a Hayastanului. Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că dialogul constructiv şi relaţiile dintotdeauna strînse dintre Republica Moldova şi Republica Armenia vor continua să se dezvolte şi să contribuuie la consolidarea legăturilor de prietenie între popoarele noastre.

Dorindu-vă multă sănătate şi noi realizări, Vă rog să agreaţi, Excelenţă,  expresia înaltei mele consideraţii.