CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Emomali RAHMON, Președintele Republicii Tadjikistan

Stimate Domnule Președinte,

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței a Republicii Tadjikistan Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări.

Republica Moldova apreciază înalt realizările obținute de Tadjikistan în dezvoltarea social-economică, consolidarea păcii și a concordiei naționale.

Am certitudinea că relațiile tradiționale de prietenie și bună înțelegere dintre Moldova și Tadjikistan vor impulsiona în continuare dezvoltarea cooperării bilaterale.

Profitînd de acest frumos prilej, Vă doresc, stimate Domnule Președinte, noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, iar poporului tadjik  prieten – pace, mult bine și prosperitate.