Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare domnului Hassan Rouhani, Preşedintele Republicii Islamice Iran

 

EXCELENŢĂ, 

Ziua Naţională a Republicii Islamice Iran îmi oferă prilejul de a Vă adresa, în numele meu şi al poporului Republicii Moldova, cele mai sincere felicitări, alături de urările de pace şi prosperitate continuă tuturor iranienilor.

Folosesc această frumoasă ocazie și ca să-mi exprim aprecierea pentru primirea călduroasă şi atmosfera prietenească de care am avut parte în  timpul  vizitei  mele  oficiale  în  Republica  Islamică  Iran.

Am convingerea că discuţiile constructive şi consistente purtate la întrevedere vor impulsiona fortificarea pe viitor a relaţiilor de prietenie  şi cooperare dintre țările noastre, în diferite domenii de interes comun, spre beneficiul ambelor popoare.

Reiterînd felicitările și urările de bine prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.