CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare domnului Michel Miguel Elias Temer Lulia, Preşedintele Republicii Federative a Braziliei

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul aniversării a 195-a a Zilei Naționale a Republicii Federative a Braziliei, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez sincere și cordiale felicitări.

Profit de această ocazie specială pentru a menționa bunele relații de prietenie și colaborare moldo-braziliene, precum și pentru a reafirma interesul statornic al țării mele de a aprofunda dialogul politic cu  Republica  Federativă  a  Braziliei.

Dorindu-Vă succese în exercitarea mandatului Dumneavoastră, Vă  rog  să  acceptați,  Excelență,  expresia  înaltei  mele  considerații.