CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

1. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante: 

Consultant principal în Secția drept public: 

 1. Prepeliță Silvia
 2. Vartic Ghenadie
 3. Cazaciuc Carolina
 4. Saca Rodica
 5. Crestenco Tatiana
 6. Rusnac Rodion
 7. Mîțu Alexandru
 8. Goraș Vitalie
 9. Botea Dumitru
 10. Potîrniche Oleg 

Consultant în Direcția consultanță: 

 1. Silistrari Alfred
 2. Doicov Daria
 3. Ermurachi Daniela
 4. Margine Octavian
 5. Pușcașu Dionisie
 6. Coceban Dionisie
 7. Tolmaci Viorica
 8. Rusu Otilia
 9. Harea Victorina
 10. Rusnac Igor
 11. Postolachi Oleg
 12. Rotaru Irina
 13. Gladcaia Aliona
 14. Voloșenco Liliana
 15. Coban Elena 

Candidaţii care au fost admişi pentru participare la concursul de suplinire a funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova sunt invitaţi pentru susţinerea probei scrise pe 11 octombrie 2019, ora 14:00, în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154, sala de ședințe. 

NOTĂ: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin poștă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.