CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Biografia domnului Petru Lucinschi, preşedinte al Republicii Moldova în anii 1996-2001

Domnul Petru Lucinschi s-a născut la 27 ianuarie 1940, în satul Rădulenii Vechi, raionul Floreşti. Şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o în 1962. Este membru al Academiei de Ştiinţe Sociale din Federaţia Rusă (Moscova), doctor în filozofie (1977).

În anii1960-1971 a deţinut funcţiile de: instructor, şef de secţie, secretar, prim-secretar al CC al ULCT din Moldova, ulterior (1971-1976) este secretar al CC al PCM. În anii 1976-1978 deţine funcţia de prim-secretar al Comitetului Orăşenesc Chişinău al PCM. În perioada 1978-1986 lucrează în calitate de şef adjunct de secţie la CC al PCUS. Din 1986 pînă în 1989 este al doilea secretar al CC al PC al Tadjikistanului. În 1989 este ales prim-secretar al CC al PCM, calitate în care a activat pînă în 1990. În 1990-1991 lucrează în calitate de secretar al CC, membru al Biroului Politic al CC al PCUS, în 1991-1992 deţine funcţiile de colaborator ştiinţific superior la Institutul de Cercetări Social-Politice al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă (Moscova) şi de director executiv al Fondului de dezvoltare a ştiinţelor sociale al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă (Moscova). În 1992-1993 - ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă. La 4 februarie 1993 este ales Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea, la 29 martie 1994 – Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea. De la 1 decembrie 1996 pînă la 4 aprilie 2001 deţine funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

A fost deputat în Sovietul Suprem al RSSM (1967-1980), deputat în Sovietul Suprem al RSS Tadjikistan(1986-1990), deputat în Sovietul Suprem al URSS (1986-1991), din 1990 pînă în 1996 - deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În prezent este preşedinte al Fundaţiei de Studii Strategice şi Dezvoltare a Relaţiilor Internaţionale “Lucinschi”.

Este cavaler al unor distincţii de prestigiu: Marea Cruce a Legiunii de Onoare (Franţa,1998), Ordinul Mîntuitorului (Republica Elenă,1999), Marele Ordin al Cavalerilor Sfîntului Mormînt (Patriarhia Greacă Ortodoxă, Ierusalim, 2000), Ordinul "Steaua României" în grad de Colan (România, 2000). 

Văduv, are doi feciori.