CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Componența

Anexa nr.2

la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova

nr.309-VIII din 28 iulie 2017

 

CONSILIUL SOCIETĂŢII CIVILE

 

Preşedinte

 

DODON Igor

– Preşedintele Republicii Moldova

 

Secretar

 

STEPANIUC Victor

– şef al Direcţiei consultanţă a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE PROFIL ALE CONSILIULUI

 

Comisia pentru integritate şi expertiză juridică 

Preşedinte

 

MIDRIGAN Pavel

– decan al Facultăţii Relaţii Internaţionale a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 

Membri:

 

BANARU Vadim

– avocat

BÎRGĂU Mihail

– doctor habilitat în drept, profesor universitar

COJOCARI Eugenia

– doctor habilitat în drept, şef al Catedrei Drept privat a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

DEREVENCO Vitali

– jurist, şef adjunct al Direcţiei de justiţie a Administraţiei Başcanului Găgăuziei, UTA Găgăuzia

GROSU Alexandru

– avocat

PANŢÎRU Victor

– avocat

POPIL Angela

– avocat

RAILEAN Petru

– jurist, ex-judecător la Curtea Constituţională a Republicii Moldova

URSU Viorica

– doctor în drept, lector, Universitatea de Stat din Moldova

ZGARDAN Diana

– notar

 

Comisia pentru constituţionalitate şi drepturile omului 

Preşedinte

 

PULBERE Dumitru

– ex-preşedinte al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

 

Membri:

 

BUJOR Valeriu

– doctor în drept, profesor universitar, rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

COMARNIŢCAIA Elena

– doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, avocat

CUZNEŢOV Alexandru

– doctor în drept, conferenţiar universitar la Departamentul Drept privat al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, avocat

GHERMAN Oleg

– avocat

GUŢULEAC Victor

– profesor universitar

ISMAILOV Namig

– jurist, expert în drept constituţional

LEONTIE Arsenie

– jurnalist, redactor-şef al revistelor „Legea şi Viaţa” şi „Jurnalul Juridic Naţional”

MARIŢ Alexandru

– doctor în drept, profesor universitar interimar

NEGRU Boris

– doctor habilitat în drept, profesor universitar

NEVMERJIŢCHI Ilie

– preşedintele Institutului de Resurse şi Analiză Juridică, director executiv SRL „Legal Audit”

SMOCHINĂ Andrei

– doctor habilitat în drept, profesor universitar

SPÎNU Igor

– doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat

 

Comisia pentru mass-media şi comunicare 

Preşedinte

 

PAHOMOVA Elena

– jurnalist, producător „NTV-Moldova”

 

Membri:

 

BEZOBRAZOV Dmitri

– jurist

MANASTÎRLÎ Serghei

– jurnalist

MIHAIL Viorel

– jurnalist, scriitor

ROBU Ion

– ziarist sportiv

ROITBURD Elena

– jurnalist

SEMIONOVA Iulia

– preşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor de Limbă Rusă

VOLNIŢCHI Igor

– jurnalist, scriitor

ZVARIŞ Natalia

– jurnalist

 

Comisia pentru susţinerea diasporei 

Copreşedinţi:

 

HAHEU Valentina

– doctor în istorie, diplomat

LISAGOR VERGIS Svetlana

– jurnalistă

 

Membri:

 

BULHAC Elena

– Preşedintele Centrului cultural obştesc „Comunitatea moldovenilor” din oraşul Kursk, Federaţia Rusă

CEBOTARI Olga

– director general al Organizaţiei Obşteşti „Centrul de susţinere a tineretului din Moldova”, oraşul Moscova, Federaţia Rusă

IVANOVA TOSSOUNIAN Ludmila

– conducătoare a Centrului Educaţional-Cultural Moldovenesc din oraşul Beirut, Liban

OSADCII Olga

– preşedinte al Comunităţii Europei de Est şi Asiei Centrale din Huntsville, Alabama, Statele Unite ale Americii

POLISEŢCAIA Ludmila

– fondatoare a Agenţiei Aster Club din oraşul Roma, Republica Italiană

SELEZENI Lidia

– conducătoare a Asociaţiei Moldovenilor din oraşul Surgut, Federaţia Rusă

TOFAN Gheorghe

– preşedinte al Centrului Leton de Cultură Moldovenească „Dacia” din oraşul Riga, Republica Letonia

VETROVA Carolina

– Conducătoare a Asociaţiei Moldovenilor din oraşul Voronej, Federaţia Rusă

 

Comisia pentru sănătate 

Preşedinte

 

GUDUMAC Eva

– academician, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Membri:

 

GHIDIRIM Nicolae

– doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

GÎŢU Lora

– asistent universitar la Catedra Medicină de familie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

MAGDEI Mihail

– doctor habilitat în ştiinţe medicale, cercetător ştiinţific principal la Centrul Naţional de Sănătate Publică

ŞCIUCA Svetlana

– doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

ŞTEPA Sergiu

– doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

ZLATOVCEN Alexei

– doctor în ştiinţe medicale, şef al Direcţiei principale Sănătate şi protecţie socială din UTA Găgăuzia

 

Comisia pentru tineret 

Preşedinte

 

ROIBU Dumitru

– activist civic, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Urmaşii lui Ştefan”

 

Membri:

 

CARACILI Alexandru

– activist civic (UTA Găgăuzia)

CEBAN Mihail

– activist civic, coordonator proiecte Asociaţia Obştească ASIST

CIOBANU Octavian

– activist civic

FILIPAŞCU Anastasia

– activist civic, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Приоритет”

ILAŞCIUC Andrei

– activist civic, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

MARTINIUC Vadim

– manager al Centrului raional de tineret Ocniţa

RUSU Octavian

– activist civic, reprezentant al Senatului studenţesc al Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova

SÎRBU Igor

– preşedinte al Fundaţiei pentru Dezvoltare Ecologică ECODAVA din Republica Moldova

STRATU Andrei

– activist civic (regiunea Transnistreană)

TUCAN Albina

– activist civic (UTA Găgăuzia)

 

Comisia pentru sport şi turism 

Preşedinte

 

CASAPU Tudor

– campion olimpic, preşedinte al Federaţiei de Haltere din Republica Moldova

 

Membri:

 

CIOBANU Eduard

– preşedinte al Asociaţiei Presei Sportive din Republica Moldova

DORGAN Viorel

– doctor habilitat, profesor universitar, prim-prorector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

EŞANU Marcela

– consultant în comunicare şi relaţii publice

GROSUL Valeriu

– director al Şcolii Sportive Specializate de Tenis de Masă din oraşul Dubăsari

MANOLACHI Veaceslav

– doctor habilitat, profesor universitar, rector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

MARDARE Vasile

– specialist principal în Direcţia generală Educaţie, tineret şi sport a Consiliului Municipal Chişinău

MĂRGINEANU Gabriel

– preşedinte al Asociaţiei Patronale a Industriei Turismului

POPEL Vasile

– profesor de educaţie fizică la Liceul Teoretic „Olimp”, director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din raionul Rezina

SCRIPNIC Constantin

– director al Complexului Sportiv „Futsal Arena FMF”, comuna Ciorescu

ŞIŞCAN Alexandru

– preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia de Rugby din municipiul Chişinău”

 

Comisia pentru cultură, educaţie şi ştiinţă 

Preşedinte

 

BENIUC Valentin

– doctor în istorie, doctor habilitat în ştiinţe politice, rector al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

 

Membri:

 

CIOBU Emil

– doctor în filosofie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, ex-ambasador

COSTACHI Gheorghe

– academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice

CURDOV Ivan

– profesor universitar, şef al Catedrei Educaţie fizică şi sport a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

DRUMEA Luminiţa

– secretar al Consiliului UNESCO în Republica Moldova

GORGOS Vlad

– Artist al Poporului, conducător artistic al formaţiei „Millenium”

GROSUL Vladislav

– doctor în istorie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul Rus de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse

JEREGHI Valeriu

– regizor, scenarist, director al Centrului Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova

MADAN Veaceslav

– actor, regizor, ex-ministru al culturii, ex-ambasador

NEGUŢA Eugen

– conducător artistic al Ansamblului de acordeonişti „Concertino”

PALIŢ Nicolae

– Artist al Poporului, solist în Orchestra de Muzică Populară „Folclor”

ŞAPOVALOV Boris

– doctor în filosofie

ŞLAPAC Mariana

– cercetător ştiinţific principal la Institutul Patrimoniului Cultural

ŢURCAN Valeriu

– doctor în arte, scriitor, ex-viceministru al culturii

 

Comisia pentru protecţia socială, ocrotirea familiei, mamei şi copilului 

Preşedinte

 

MANEA Leonid

– ex-preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor din Moldova

 

Membri:

 

BONDARCIUC Nicolae

– economist, ex-deputat în Parlament

CALICIŞCOVA-TATARU Liubovi

– jurist, magistru în politologie

CREMINSCHI Maria

– consultant principal în probleme sociale în Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova

DODIŢĂ Ghenadie

– economist, asistent broker

MOLDOVAN Ana

– specialist principal în probleme sociale în Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Republica Moldova

MOSCALEV Vladimir

– activist civic

OGLINDA Ecaterina

– specialist principal în probleme sociale şi economice în Federaţia Sindicală a Feroviarilor din Moldova

SÎRBU Ala

– profesoară de chimie, gradul didactic I

SPATARU Tatiana

– doctor habilitat în sociologie la Academia de Ştiinţe a Moldovei

SUHODOLSCAIA Lilia

– magistru în dreptul familiei la Universitatea de Stat din Comrat, UTA Găgăuzia

ŞCETININ Vladimir

– preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova”, sectorul Botanica, municipiul Chişinău


Comisia pentru consolidarea statalităţii şi reintegrarea ţării
  

Preşedinte

 

LAVRIC Aurelian

– doctor în istorie, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun

 

Membri:

 

CÎRLAN Gheorghe

– jurist, avocat, ex-deputat în Parlament

CÎVÎRJIC Afanasie

– jurist, ex-procuror

IAROSZEWSKI Edward

– economist, preşedinte al Asociaţiei Polonezilor din Republica Moldova

LUPAŞCO Mihail

– jurnalist, scriitor

PUŞCAŞ Victor

– doctor în drept, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

ROMAN Alexandru

– doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

SIDOROV Mihail

– doctor în drept, ex-deputat în Parlament

SOBOR Eugen

– politolog, regizor, jurnalist, ex-ministru al culturii

ŞORNICOV Piotr

– doctor în istorie, Asociaţia Istoricilor şi Politologilor din Moldova

VOLOH Lilia

– profesoară, şef al Secţiei studii, Colegiul de ecologie, municipiul Chişinău

 

Comisia pentru relaţii interetnice

Preşedinte

 

TERZI Nicolai

– preşedinte al Comunităţii Găgăuze din Republica Moldova

 

Membri:

 

ALLAHVERDIEV Muharib Rasid Oglu

– membru al Consiliului Congresului Azerilor din Republica Moldova

ANICHIEVA Taisia

– preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Comunitatea Directorilor Instituţiilor de Învăţămînt Preuniversitar cu predare în Limba Rusă”

BONDARCIUC Oxana

– preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Primăvara Poloneză în Мoldova”

CERARI Аrtur

– preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Bare – rom”

IANIEV Vladimir

– preşedinte al Societăţii de Cultură Greacă „Elefteria” din Republica Moldova

LAŞCIONOVA Liudmila

– preşedinte al Comunităţii Ruse din Republica Moldova

MIHAILOV Vasilii

– preşedinte al Comunităţii Ruso-Slavone din oraşul Cahul

MRUG Vitalii

– preşedinte al Comunităţii Ucrainene din Republica Moldova

PETROVICI Alexei

– preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Clubul istoric-patriotic rus”

STATKEVICI Iurii

– preşedinte al Comunităţii Belaruse din Republica Moldova

ŞEINMAN Iulia

– director al Comunităţii Evreieşti din Republica Moldova

 

Comisia pentru culte şi patrimoniu cultural  

Preşedinte

 

BORŞEVICI Victor

– academician, profesor universitar

 

Membri:

 

BALAN Mihai

– paroh al Catedralei „Providenţa Divină”, Episcopia Romano-Catolică din Chişinău

BOLOGAN Nicolai

– doctor în ştiinţe medicale

BRIC Evgheni

– doctor în ştiinţe economice, director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Institutul Iudaic”

CHEIBAŞ Vadim

– secretar mitropolitan, secretar al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

DUMANOV Vladislav

– preşedinte al Clubului „AVTORETROTUNING”

GHERMANOV Serghei

– pastor al Bisericii Creştine Evanghelice Baptiste din oraşul Cricova, municipiul Chişinău

PARNOV Vladimir

– jurist, etnograf

PASCARU Nicolae

– preşedinte al Mişcării Naţionale „Voievod”

PLATON Nicolae

– doctor în ştiinţe economiсe, conferenţiar universitar, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Centrul de Informare şi Promovare în Domeniul Turismului din Republica Moldova”

SANDU Rodica

– Preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Divore”

TUDOS Vasile

– doctor honoris causa al Academiei Internaţionale de Informatizare a Organizaţiei Naţiunilor Unite

ŢVIRCUN Victor

– academician, profesor universitar în Secţia Ştiinţe umanistice şi arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

Comisia pentru veteranii Forţelor Armate, ai organelor de drept şi participanţii la conflictele militare 

Preşedinte

 

CONDRATENCO Ghennadie

– general-maior în rezervă, copreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Ofiţerilor din Republica Moldova”

 

Membri:

 

ALERGUŞ Victor

– colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Sf.Gheorghe Biruitorul” din Republica Moldova

CIOFU Iurie

– colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Sindicatul organelor de forţă din Republica Moldova”

COCIUG Anatolii

– colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Federaţia veteranilor şi rezerviştilor structurilor de forţă din Republica Moldova”

CRIVENCHII Alexei

– colonel în rezervă, prim-prorector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

DONOS Efim

– colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor Serviciului de Grăniceri din Republica Moldova”

GLADCOV Pavel

– colonel în rezervă, veteran al celui de al Doilea Război Mondial

GROIAN Iurie

– colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Internaţională a Veteranilor «Vulturul»”

GROSU Ion

– căpitan de rangul I, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Marinarilor Maritimi Militari „A.Marinescu” din Republica Moldova

MACOVEI Nicolae

– colonel de poliţie în rezervă, vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne

MOCAN Mihail

– maior în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan” a Republicii Moldova

MUNTEAN Demian

– general-maior în rezervă, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova”

OLIEVSCHII Vladimir

– locotenent-colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova”

PRISAC Radu

– locotenent-colonel în rezervă, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Naţională a Veteranilor pentru Apărarea Independenţei Republicii Moldova”

PRISĂCARI Iurie

– colonel în rezervă, Asociaţia Obştească „Uniunea Veteranilor Protecţiei Civile, Pompieri şi Salvatori din Republica Moldova”

PUIU Vasile

– locotenent-major, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Veteranilor Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială «Fulger»”

ŞEFER Anatoli

– locotenent-colonel în rezervă, secretar al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor Războaielor şi Conflictelor Armate Locale din Republica Moldova”

VATAMAN Andrei

– colonel în rezervă, preşedinte al organizaţiei primare a Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne

VICOLAŞ Andrei

– colonel în rezervă, vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea «Cernobîl» din Moldova”

ZELENEŢCHI Veaceslav

– locotenent-colonel în rezervă, preşedinte al organizaţiei primare din oraşul Bălţi a Uniunii Ofiţerilor din Republica Moldova

 

Comisia pentru problemele populaţiei legate de demografie şi migraţie

 

Preşedinte

 

SAINSUS Valeriu

– doctor în ştiinţe geografice şi demografice, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei

 

Membri:

 

CHEIANU-ANDREI Diana

– doctor în sociologie la Universitatea de Stat din Moldova

GAGAUZ Olga

– doctor habilitat în sociologie, vicedirector al Institutului Naţional de Cercetări Economice

MATEI Constantin

– doctor habilitat, profesor universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei

PALADI Gheorghe

– academician, doctor habilitat, profesor universitar

PENINA Olga

– doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

VACULOVSCHII Dorin

– doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei.