A avut loc prima etapă a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de șeful statului

Președinția Republicii Moldova a organizat miercuri, 15 septembrie 2021, prima etapă a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societății civile, desemnat de către șeful statului. În urma examinării dosarelor depuse, Comisia de organizare a concursului a selectat patru candidați care vor fi invitați la etapa a doua – interviul:

Svetlana Balmuș, Ceslav Panico, Irina Pușcașu – Mamalîga, Alexandr Trutnev.

Interviul va avea loc la 22 septembrie 2021 și are ca scop testarea nivelului de cunoaștere a domeniului și a aspectelor privind exercitarea atribuțiilor funcționale în calitate de membru al CSP. Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de către Președintele Republicii Moldova, aprobat prin Decretul nr. 548 - VIII din 29 decembrie 2017.

Pentru informații suplimentare, contactați secretara Comisiei, Lilia Tonu, la nr. de tel.: (022) 265-243 sau scrieți la adresa electronică: l.tonu@prm.md.