CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a participat la ceremonia de inaugurare a Cetății Soroca și Orășelului European la Soroca

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a participat astăzi, 16 mai a.c., la ceremonia de inaugurare a Cetății Soroca și Orășelului European la Soroca.

Nicolae Timofti a rostit următorul discurs în fața participanților la eveniment: 

Stimați concetățeni,

Excelențele Voastre, domnilor ambasadori,

Onorată asistență,

Sunt bucuros să particip astăzi, alături de Dumneavoastră, la momentul festiv în care trecutul devine prezent – reînvierea Cetății Soroca.

Jumătate de mileniu ne desparte de timpul când, documentar, a fost pusă piatra de temelie a acestei construcții. Ridicată „în calea tuturor răutăților”, vorba cronicarului, pentru a opri dușmanii, cetatea a fost stavilă la hotarul de est nu doar al Moldovei, ci și al întregii Europe.

Scăldată de bătrânul Nistru, cetatea este o verigă importantă în lanțul de fortărețe care au protejat latinitatea.

Deși, supusă unor crâncene bătălii, mistuită de flăcări, cetatea s-a păstrat integral, precum a fost concepută – drept o construcție de apărare aproape de perfecțiune.

Modul în care a fost concepută, calitatea materialelor și caracterul neînfricat al oștenilor i-au determinat calitatea  de simbol național.

Bucuria și mândria de a fi astăzi martorii reînvierii unei legende le datorăm unui grup de entuziaști împătimiți de istorie și artă.

Ghidați de domnul doctor Nicolae Bulat, susținuți de autoritățile publice locale și centrale, ei au știut să atragă finanțatorii europeni într-un proiect transfrontalier de anvergură- „Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca și Suceava” (realizat în cadrul Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova).

Îmi exprim convingerea că lucrările de reconstrucție și conservare a acestui valoros monument al neamului nostru vor continua cu aceeași amploare.

Orașul Soroca, dispunând de valori istorice, culturale și umane incontestabile, va constitui, de azi înainte, un puternic pol de atracție pentru toți acei care vor să ne cunoască esența și aspirațiile.

Oricine va veni aici va avea ocazia să constate că poporul nostru a fost, este și va fi mereu expresia concentrată a ceea ce poartă numele de spirit european.

DRAGI CONCETĂŢENI,

Cetăţii Soroca i-a fost redată forma sa iniţială, din vremurile când ţinutul Sorocii avea legături strânse cu negustori genovezi, polonezi, lituanieni, transilvăneni şi din alte părţi ale Europei şi lumii.

Este profund simbolic faptul că această revenire la origini a fost sprijinită din surse europene, şi realizată cu participarea restauratorilor de peste Prut.

Noua veche înfăţişare a fortăreţei străbune ne duce cu gândul la frământările actuale din societatea noastră, la drumul nostru spre Europa, cu cotituri, ca şi coturile bătrânului Nistru.

Suntem un popor european, prin drept din naştere. Însă cât am fost izolaţi de Europa, ne-au şubrezit zidurile şi ne-au spulberat acoperişurile societăţii. Avem astăzi o societate măcinată de multiple provocări interne şi externe. Unii oameni au căzut în mrejele unor aventurieri politici agresivi și populiști care ne ademenesc spre „trecutul luminos”. Alţii se simt dezamăgiţi şi derutaţi de unele probleme interne.

Și asta se întâmplă acum, când avem de parcurs o nouă etapă, când încercăm să ne desprindem de acest trecut.

Unica ieşire pentru noi este să ne întoarcem acasă, adică în Europa.

Trebuie să ne mobilizăm toate forţele pentru a depăşi obstacolele în calea noastră spre Europa.

O parte mică a acestui drum a şi fost parcursă. A fost semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

23 din cele 28 de ţări membre deja l-au ratificat. Acordul se aplică provizoriu din toamna anului trecut şi deja avem unele rezultate. A sporit comerţul cu Europa, cooperarea politică a devenit şi mai strânsă. Este începutul unui proces de durată, care va moderniza din temelii economia şi întreaga societate.

O altă reuşită este felul în care cetăţenii noştri profită de pe urma anulării regimului de vize.

Cetăţenii noştri au dat dovadă de respect pentru legile ţărilor europene. Abolirea vizelor este un succes atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru Uniunea Europeană. Am dovedit că putem îndeplini nişte cerinţe concrete, atunci când avem în faţă o finalitate clară.

Despre finalitatea clară, adică despre aderarea, într-un final, la Uniunea Europeană, voi vorbi săptămâna viitoare la Riga, la cel de-al patrulea summit al Parteneriatului Estic.

Le voi spune colegilor mei din alte ţări, că moldovenii vor să se întoarcă acasă, în Europa.

La fel cum cetatea Sorocii şi-a recăpătat contururile de altădată, tot aşa întreaga Republică Moldova îşi va întări zidurile şi îşi va reclădi acoperişurile. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, Republica Moldova!”