CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Igor Dodon a avut o întrevedere de lucru cu Vadim Krasnoselskii

Astăzi, la Bender, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o nouă întrevedere de lucru cu liderul administrației din Transnistria, Vadim Krasnoselskii, în cadrul căreia au fost făcute cîteva totaluri ale anului 2018 și menționate rezultatele eforturilor comune din ultimii doi ani în vederea promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

Interlocutorii și-au exprimat mulțumirea de modul în care se realizează măsurile de consolidare a încrederii, care au fost coordonate la întrevederea din 4 ianuarie 2017. ”Din cele 8 puncte propuse în „Pachetul de măsuri” au fost realizate 6. În continuare, se lucrează pentru realizarea celorlalte două puncte. Este deosebit de important să menționăm că toate deciziile luate au fost îndreptate mai întîi de toate în apărarea intereselor oamenilor de rînd și ale agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului”, a subliniat șeful statului.

De asemenea, Igor Dodon și Vadim Krasnoselskii au făcut un schimb de opinii cu privire la înțelegerile obținute între conducerea Moldovei și cea a Rusiei în privința simplificării substanțiale a regimului migraționist pentru locuitorii Moldovei. Părțile au discutat și despre noile posibilități de dezvoltare a relațiilor comerciale cu Rusia, în contextul anulării de la 1 ianuarie 2019 a taxelor vamale pentru un șir de poziții ale produselor agroalimentare din Moldova, acest lucru prezentînd interes și pentru agenții economici din regiunea transnistreană.

Părțile au reconfirmat importanța menținerii actualei operațiuni de pacificare ca factor de susținere a stabilității și liniștii în Zona de Securitate. Totodată, interlocutorii au menționat că în anul curent, au fost anumite provocări în această direcție, însă prin eforturi comune, au reușit să le depășească fără complicații serioase, inclusiv datorită faptului că locuitorii de pe ambele maluri susțin pașii întreprinși pentru consolidarea păcii și a stabilității în țara noastră.

Șeful statului și-a exprimat încrederea că, realizîndu-și în continuare misiunea, pacificatorii vor contribui la crearea unei atmosfere benefice pentru asigurarea dreptului necondiționat al tuturor cetățenilor Republicii Moldova la libera exprimare a voinței în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.

Igor Dodon și Vadim Krasnoselskii au avut un dialog detaliat despre perspectivele de dezvoltare a programului de măsuri în vederea consolidării încrederii, precum și a eventualelor acțiuni care vor contribui la crearea condițiilor necesare pentru trecerea la procese mult mai importante, legate de identificarea unui model cuprinzător și definitiv de reglementare a conflictului transnistrean. În acest context, Președintele țării și-a exprimat sprijinul pentru activitatea diferitelor platforme de dialog, inclusiv la nivel de instituții publice, pentru discutarea problemelor de importanță socială, care prezintă interes public pentru un cerc larg de oameni de pe ambele maluri ale Nistrului.

Totodată, interlocutorii și-au expus poziția comună în raport cu oportunitatea de a iniția, într-o perspectivă apropiată, a unei ședințe în formatul de negocieri „5+2”, care ar contribui la consolidarea ulterioară a potențialului în vederea apropierii pozițiilor tuturor participanților la negocieri pentru consolidarea încrederii între părți și soluționarea problemelor existente.