CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul Președintelui Republicii Moldova în legătură cu finalizarea misiunii de evaluare a Fondului Monetar Internațional în țara noastră

În legătură cu finalizarea misiunii de evaluare a Fondului Monetar Internațional în țara noastră, șeful statului a menționat următoarele:

”Astăzi s-a finalizat vizita misiunii de evaluare a Fondului Monetar Internațional, în cadrul căreia a fost efectuată o analiză complexă a stării de lucruri în sistemul bugetar și cel bancar al țării.

Totodată, guvernul a negociat un șir de măsuri/condiționalități, care trebuie întreprinse în următoarele săptămîni pentru a continua programul cu această instituție financiară și pentru a debloca asistența financiară externă.

Măsurile respective au drept obiectiv consolidarea sustenabilității bugetar-fiscale a țării, sporirea disciplinei fiscale și continuarea eliminării deficiențelor din sistemul bancar.

De realizarea cu succes a acestor acțiuni depinde, în mare măsură, obținerea suportului bugetar de circa 3 mlrd. lei, destinat finanțării deficitului bugetar planificat pentru acest an. O eventuală ratare a acestor mijloace poate impune necesitatea reducerii unor cheltuieli prevăzute în bugetul public.

Unele măsuri din proiectul Memorandumului cu FMI vizează politicile bugetar-fiscale, cu impact asupra activităților economice în țară. După cum am promis cetățenilor și businessului, politicile cu impact asupra mediului de afaceri vor fi preventiv discutate și agreate cu reprezentanții agenților economici, astfel încît să ne asigurăm de eficiența acțiunilor întreprinse, dar și să excludem orice impediment în dezvoltarea businessului și creșterii economice. În această ordine de idei încurajez Guvernul să consulte inițiativele respective cu mediul de afaceri, reprezentanții societății civile și administrația publica locală.

În mai puțin de o lună de la preluarea efectivă a guvernării de către actuala majoritate parlamentară s-au întreprins mai multe acțiuni pentru restabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Avem un dialog pragmatic și cooperant, atît pe dimensiunea bilaterală cu țările - parteneri strategici, cît și cu instituțiile financiare internaționale. S-a restabilit activitatea Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică, s-a intensificat dialogul constructiv cu autoritățile SUA și UE. Avem un progres semnificativ în colaborarea cu instituțiile financiare internaționale, inclusiv Banca Mondială, Fondul Internațional Monetar, etc.

Aceste rezultate sunt de apreciat, iar eforturile comune ale Președintelui, Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, vor fi focusate pe continuarea acțiunilor în această direcție, astfel încît suportul partenerilor noștri externi să contribuie efectiv la creșterea nivelului de viață al cetățenilor țării.

Țin să menționez că Administrația Prezidențială va continua să promoveze o politică externă echilibrată între Est și Vest în toate domeniile, inclusiv în cel economic.”