O delegație a Republicii Moldova întreprinde o vizită de lucru la Consiliul Europei.

O delegație a Republicii Moldova, condusă de Fadei Nagacevschi, ministrul al Justiției, întreprinde o vizită de lucru la Consiliul Europei cu scopul de a prezenta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept proiectul Strategiei de reformă a justiţiei din Republica Moldova. Din delegație face parte Secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Posturusu.

În cadrul vizitei sunt planificate mai multe întrevederi cu oficiali ai Consiliului Europei: cu Gianni Buquicchio, Preşedintele Comisiei de la Veneţia, Gabriella Battaini-Dragoni, Secretar General Adjunct al CoE, Gianluca Esposito, Secretar Executiv al Grupului de state împotriva corupției (GRECO), Christos Giakoumopoulos, Director General al Directoratului General I Drepturile Omului și Statul de Drept ș.a.

În cadrul discuțiilor au fost abordate inclusiv aspecte ale crizei instituționale a sectorului justiției din țara noastră.

Instituția prezidențială consideră expertiza oferită de către CoE drept fiind de înaltă valoare şi indispensabilă în eforturile conjugate de implementare a reformelor interne pe eșichierul justiției. Administrația prezidențială apreciază la justa valoare parteneriatul continuu, inclusiv, expertiza și opiniile Comisiei de la Veneția.