CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a participat la manifestațiile dedicate aniversării a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial

Președintele Nicolae Timofti a participat astăzi, 9 mai a.c., la manifestațiile dedicate aniversării a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, desfășurate la Complexul Memorial „Eternitate” din capitală. Șeful statului a depus flori la monumentele „Focul veşnic”, „Stela eroilor moldoveni” și „Maica îndurerată”.

Nicolae Timofti a ținut următorul discurs în fața participanților la eveniment:

„Onorată asistență,

Stimați veterani,

Doamnelor și domnilor,

S-au împlinit 70 de ani de la încheierea celei mai mari conflagrații pe care a cunoscut-o omenirea.

Comemorăm astăzi victimele celui de-al doilea război mondial și ne închinăm în fața celor care au luptat și s-au jertfit pentru ca lumea să arate mai bine. Încetarea operațiunilor militare, a bombardamentelor, a salvelor de tun și a rafalelor armelor automate au permis Europei și altor continente și regiuni să revină la reedificarea unor societăți în care să domnească legea, concilierea și bunăstarea.

Acest drum spre normalitate nu a fost ușor pentru nimeni, nici pentru noi. Vremea, însă, cicatrizează suferințele. Resentimentele pe care le avem din cauza durerilor care ni s-au pricinuit trebuie atenuate și uitate.

Iată de ce 9 mai este o zi în care vorbim despre pace și despre capacitatea umană de a își înfrânge pornirile războinice. Este o zi în care n-ar trebui să existe loc pentru revanșă, jubilare, accente triumfaliste sau ură. Mai cu seamă că se cunoaște că în timpul războiului soarta i-a trimis pe consângenii noștri să lupte pe ambele fronturi, deseori unii împotriva celorlalți.

Războiul al doilea mondial ne-a arătat, prin zecile de milioane de victime și distrugerile masive pe care le-a provocat, că ciocnirea deliberată a popoarelor nu poate fi niciodată o soluție pentru depășirea disensiunilor apărute.

Această zi ne poate servi şi ca un bun prilej pentru a ne aminti de principiile Cartei de la Paris pentru o Europă Nouă, semnată de ţările membre CSCE în anul 1990. Atunci, toate statele au promis solemn să se abţină de la ameninţări cu forţa ce ar putea afecta integritatea teritorială şi suveranitatea oricărui stat. Nu mai este loc pentru schimbarea frontierelor dintre state prin forţă şi constrângere.

Criza actuală din regiune, care s-a transformat, din păcate, și în confruntări armate, ne dovedește însă că acest precept nu a fost însușit în totalitate și nu de către toți.

Am urmărit în ultima perioadă lideri politici și alte persoane publice, inclusiv din Republica Moldova, care, prin acțiunile și declarațiile pe care le fac, demonstrează că nu au înțeles nimic din învățămintele războiului încheiat acum 70 de ani.

Este evident că se cuvine ca energiile care se acumulează în interiorul societății să fie canalizate în alte direcții decât în cea de învrăjbire a oamenilor. Ele pot fi folosite nu în scopuri ideologice, ci în scopuri creatoare și pentru alte cauze mai bune.

Stimați prieteni,

Valorile civilizației europene prind rădăcini în Republica Moldova, unde locuiește un popor dornic de pace și înțelegere. Una dintre aceste valori este toleranța. Sunt convins că avem capacitatea să însușim pe deplin asemenea lucruri de preț, pentru ca împreună, solidari, să avansăm pe calea integrării europene. Experiența de dezvoltare a Europei occidentale în perioada postbelică ne demonstrează că acest obiectiv este posibil, în pofida diferențelor de viziune și opinie.”