CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a participat la solemnitatea dedicată aniversării a 25-a de la crearea organelor securității Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a participat astăzi, 9 septembrie la evenimentele dedicate aniversării a 25-a de la crearea organelor securității statului, organizate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova.

În cadrul solemnității, Domnul Președinte i-a felicitat pe ofițerii și angajații SIS, menționând necesitatea modernizării continue a Serviciului, în conformitate cu cele mai bune practici europene, pentru a replica cu promptitudine tuturor provocărilor la adresa securităţii naţionale. „În pofida condițiilor complicate, presiunilor externe, dar și interne, menite să pericliteze parcursul european și procesul de reforme democratice, ați reuşit să ţineți sub control pericole reale și potențiale, în aşa fel încât toți cetăţenii să se simtă în deplină siguranţă”, a spus șeful statului, Comandant Suprem al Forțelor Armate.

Vă prezentăm, în continuare discursul domnului Președinte:

„Stimate domnule director,

Domnilor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi ai serviciului de informaţii şi securitate,

Stimaţi veterani,

Cu ocazia aniversării a 25-a de la crearea organelor securităţii statului, Vă adresez cele mai cordiale felicitări, dorindu-Vă multă sănătate și succese în tot ceea ce faceți.

Acest sfert de veac reprezintă perioada de formare, consolidare şi afirmare continuă a serviciilor speciale, ca element de bază în realizarea intereselor fundamentale ale Republicii Moldova. Datorită activităţilor informative şi contrainformative desfăşurate cu competenţă şi operativitate, au fost identificate şi contracarate la timp pericole reale la adresa securităţii statului, au fost zădărnicite acţiunile ce puteau constitui o ameninţare pentru siguranţa ordinii constituţionale, integritatea teritorială şi stabilitatea internă a țării. În contextul dat, țin să remarc profesionalismul Dumneavoastră de care ați dat dovadă la reținerea mercenarilor, cetățeni moldoveni, care au luptat în estul Ucrainei, dar și a celor care au participat la instruiri diversioniste pe teritoriul altui stat cu scopul destabilizării situației din Republica Moldova.

Într-adevăr, un serviciu de informații se evaluează prin capacitatea sa de prevenire, deci prin ceea ce nu se întâmplă. Specificul activității Dumneavoastră face ca majoritatea succeselor înregistrate să rămână necunoscute publicului larg.

Astfel, în pofida condițiilor complicate, presiunilor externe, dar și interne, menite să pericliteze parcursul european și procesul de reforme democratice, ați reuşit să ţineți sub control pericole reale și potențiale, în aşa fel încât toți cetăţenii să se simtă în deplină siguranţă.

De asemenea, vreau să remarc faptul că informaţiile şi analizele, pe care le prezentaţi cu regularitate, sunt de o calitate tot mai înaltă, şi conţin elementele esenţiale ce contribuie la facilitarea procesului de luare a deciziilor la nivel politic. Conducerea țării trebuie să se bazeze și în continuare pe munca Dumneavoastră, să aibă încredere în Voi, în faptul că veți fi cu un pas înaintea răuvoitorilor. În acest context, apreciez nivelul înalt de pregătire a angajaţilor organelor securităţii naţionale și capacitatea de a fi pro-activi în prevenirea și curmarea acțiunilor cu caracter subversiv. Vă încurajez să acționați și pe viitor cu fermitate, cu mult profesionalism şi abnegaţie.

Stimați ofițeri,

Una dintre priorităţile de bază ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova trebuie să fie dezvoltarea continuă a acestuia. De aceea, este necesară focusarea asupra implementării măsurilor concrete de modernizare a instituției, conform standardelor europene. Aceasta ar permite realizarea dezideratului de transformare a Serviciului într-un organ capabil să răspundă cu promptitudine tuturor provocărilor la adresa securităţii naţionale.

Deși, știm foarte bine că este un proces de durată și că avem încă mult de lucru, trebuie să înțelegem că, prin asigurarea dialogului eficient cu societatea civilă, în vederea promovării politicilor de securitate naţională, și nu numai, Serviciul va putea să-şi menţină autoritatea şi va servi drept model de conduită pentru alte organe ale statului. În acest context, este necesar ca Serviciul să continue acţiunile direcţionate spre asigurarea dialogului eficient cu societatea civilă, în vederea promovării politicilor de securitate naţională.

Totodată, o atenţie sporită trebuie acordată asigurării informative a procesului de reintegrare a teritoriului Republicii Moldova, fiind absolut necesară exploatarea oportunităţilor create de liberalizarea regimului de vize şi de asocierea cu Uniunea Europeană. Fiind un proces îndelungat, care necesită  mult efort şi dăruire, Vă asigur că aveţi tot sprijinul meu deplin şi necondiţionat în acest sens.

Stimați ofițeri,

Cu acest prilej jubiliar, vreau să-mi exprim profunda recunoștință față de veteranii Serviciului care au stat la baza creării organelor securității pe atunci tânărului stat Republica Moldova, au setat standarde înalte de activitate și reprezintă și astăzi un exemplu și o sursă de inspirație pentru noua generație de ofițeri. Doresc să exprim sincere felicitări şi membrilor familiilor Dumneavoastră, urându-Vă tuturor sănătate, fericire, bunăstare şi noi realizări atât pe plan profesional, cât şi cel personal. ”