CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a semnat un apel adresat politicienilor și societății civile

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, împreună cu președintele Parlamentului, Andrian Candu și prim-ministrul Valeriu Streleț, a semnat un apel prin care solicită ca sectorul asociativ civic, clasa politică, mediul academic, asociațiile de creație, partenerii sociali (sindicatele și patronatele) și alți actori publici relevanți să participe la lansarea unui dialog deschis care să pună bazele unei platforme comune pentru a consolida societatea și a crea condiții pentru dezvoltarea stabilă a țării.

„Acum, mai mult ca niciodată, țara are nevoie de stabilitate socială și politică, de întărirea mecanismelor democratice și de o guvernare pe deplin funcțională, care să poată realiza în mod eficient obiectivele primordiale ale țării, și anume relansarea economiei, atenuarea inechităților sociale,lupta cu marea corupție.

Cu responsabilitate față de soarta țării şi față de viitorul acesteia, noi, Președintele Republicii Moldova, Președintele Parlamentului şi Prim-ministrul, facem apel la implicare din partea clasei politice și a societății civile pentru identificarea în comun a soluțiilor de rezolvare a disputelor și de ieșire din impasul în care se află astăzi țara.”, se menționează în textul Apelului.