CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, și-a exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei oficiale în Republica Moldova

Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a transmis un mesaj președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, în care își exprimă satisfacția față de rezultatele vizitei oficiale pe care a întreprins-o în țara noastră în perioada 24-25 septembrie 2014.

Vă prezentăm textul integral al mesajului:

„Excelență,

Mult stimate domnule Nicolae Timofti,

Permiteți-mi să exprim sincere mulțumiri pentru primirea călduroasă și atitudinea cordială de care s-a bucurat delegația Republicii Belarus în cadrul vizitei oficiale pe pământul primitor al Moldovei.

Rezultatele tratativelor bilaterale au demonstrat nivelul înalt al bunei înțelegeri între părți și dorința mutuală de dezvoltare și pe viitor a înaltului potențial al relațiilor moldo-belaruse, în beneficiul ambelor state.

Îmi exprim convingerea că aprofundarea în continuare a relațiilor pe dimensiunile economică și umanitară între Republica Belarus și Republica Moldova va contribui la consolidarea relațiilor de prietenie dintre țările noastre.

Dorindu-Vă frumoase realizări în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, cordiale urări de sănătate și fericire, iar poporului Republicii Moldova îi urez bunăstare, pace și prosperare”.