Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a propus crearea unei platforme publice de dialog pentru conciliere națională

Stimaţi Concetăţeni,

Mîine, noi vom marca o zi importantă în istoria statului nostru. Acum 25 de ani, la 2 martie 1992, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Țara noastră are o istorie bogată și destoinică. Încă din vremurile marilor domnitori  Ştefan cel Mare şi Dimitrie Cantemir, oamenii de pe aceste meleaguri au edificat statul pe care noi astăzi cu mîndrie îl numim Republica Moldova. Au înălţat sate şi oraşe, au construit cetăţi pentru a-şi apăra nu doar familiile, dar şi istoria neamului. Pentru întregul popor este o reușită remarcabilă faptul că Moldova deja de mai mult de şase veacuri figurează pe harta lumii.

Astăzi cu toţii traversăm o perioadă dificilă. Și ne amintim de vremurile cînd poporul moldovenesc năzuia spre făurire, dezvoltare și înfăptuire a tot ce este mai bun, pentru a-și demonstra statornicia. În ciuda tuturor greutăţilor pe care le-a adus cu sine timpul, oamenii au învins împreună nenorocirile și eșecurile, și tot împreună s-au bucurat de succese şi realizări.

Pentru pămîntul nostru și pentru întregul popor moldovenesc au fost perioade de făurire și înflorire. După Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei şi în cel de-al Doilea Război Mondial, poporul multinaţional al Uniunii Sovietice, parte al căruia era şi poporul moldovenesc, a obţinut posibilitatea de a-şi orîndui viaţa în condiţii de pace.

Organizaţia Naţiunilor Unite, care a luat fiinţă în urma celui de-al Doilea Război Mondial, a devenit noua platformă pentru o coexistenţă paşnică a popoarelor lumii și rămîne pînă în prezent organismul internaţional central, prin intermediul căruia se discută şi se soluționează problemele comunităţii mondiale.

După destrămarea URSS, cînd țara noastră a început să-și croiască de sine stătător destinul, a obținut și posibilitatea de a participa în mod independent la viaţa comunităţii mondiale fiind membru al Organizației Naţiunilor Unite.

În cadrul ONU, Republica Moldova a devenit un actor activ al proceselor internaţionale, reușind să-și facă noi prieteni şi parteneri în întreaga lume. În tot acest răstimp, a devenit și membru al mai multor organizaţii internaţionale şi regionale importante: al Comunității Statelor Independente, al Consiliului Europei, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Am fost astfel recunoscuţi de circa 150 de state ale lumii.

Este dificil să nu supraestimăm importanţa pe care o are pentru poporul şi istoria noastră recunoaşterea internaţională a dreptului la existenţă ca stat distinct a Republicii Moldova.

De la declararea independenţei au trecut mai bine de 25 de ani. Acum, ca şi atunci, ne conducem de dreptul internaţional, de obiceiurile şi principiile stipulate în Statutul ONU şi în actele sale fundamentale: Declaraţii, Convenţii şi Tratate.

 

Stimaţi Concetăţeni,

Totodată, primăvara şi vara anului 1992 au fost umbrite de evenimentele tragice de pe Nistru. În urma confruntărilor armate au apărut primele victime ale conflictului.

Faza armată a acestei confruntări a răpit sute de vieţi, a mutilat mii de oameni, iar zeci de mii de conaționali de-ai noștri au fost nevoiți să-şi părăsească casele. Modul de viață al întregii populații a Moldovei a suferit o gravă și dramatică transformare. Entuziasmul de a făuri, încrederea în societatea moldovenească au fost distruse, iar locul le-au luat frica și ofensele reciproce.

După acele evenimente, dezvoltarea țării noastre a stagnat, înregistrînd un regres drastic, iar o generaţie întreagă a crescut în condiţiile unui stat divizat şi ale unei societăţi divizate.

În toţi aceşti 25 de ani sîntem nevoiți să căutăm căi de restabilire a integrităţii teritoriale, economice şi politice a ţării noastre. Ca Preşedinte al Republicii Moldova, regret mult faptul că tinerii de astăzi au ajuns să fie, în mod involuntar, implicați în diferendul social-politic, deoarece conflictul în cauză a provocat un şoc puternic tuturor, iar ecoul său se resimte intens. Tot mai mulți tineri aleg să părăsească țara. Simplu vorbind, votează cu picioarele. Moldova noastră continuă să piardă timp şi posibilităţi pentru dezvoltare.

Sîntem obligați să tragem învățăminte din această tragedie. În primul rînd, trebuie să încetăm a mai diviza locuitorii țării pe criterii naționale, precum și ”în băștinași și venetici”. Nu trebuie să ne impunem reciproc valorile noastre, viziunile proprii asupra istoriei țării și a viitorului ei. Noi trebuie să acceptăm ca axiomă faptul, că noi am putea avea diferite origini etnice, diferite limbi materne, diferiți eroi și clasici literari, dar cu toate acestea noi cu toții constituim poporul polietnic unic al Republicii Moldova, avem o Patrie comună și indivizibilă, pe care noi cu toții o iubim și o apreciem în egală măsură.

 

Stimaţi Concetăţeni,

Acum, consider că a venit timpul să deschidem o nouă filă în viaţa ţării noastre, să convingem oamenii să nu mai trăiască cu trecutul, să înceteze a mai fi ostaticii unor fobii false, să găsească în sine putere să dea uitării obidele de cîndva şi să dea un nou impuls dezvoltării ţării.

Politicienii noștri sînt obligaţi să poarte răspundere pentru propriile acţiuni şi să-şi protejeze cetăţenii. Nu trebuie să se uite că răspunderea politică a fiecăruia dintre ei se reflectă asupra destinelor oamenilor, care uneori plătesc cu propria viaţă pentru greşelile liderilor politici.

Din această cauză, statul nostru niciodată nu-și va ispăși datoria și răspunderea în faţa celor decedaţi, a familiilor şi rudelor acestora, în faţa tuturor victimelor. Totodată, statul poartă o responsabilitate aparte privind apărarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor săi.

Bineînţeles, trebuie să cinstim memoria eroilor noştri, a apărătorilor Patriei. În acelaşi timp, sîntem datori să apărăm şi vom apăra drepturile şi libertăţile locuitorilor pămîntului moldav, vom continua să ne consolidăm statul multietnic, pe care l-am moştenit de la strămoși pentru a-l transmite urmaşilor.

Copiii şi urmaşii noştri vor continua istoria multiseculară, avînd la bază tradiţiile şi valorile pe care le împărtăşim cu toţii: să ne iubim şi să ne apărăm casa, familia, plaiul natal, să ne ajutăm rudele şi apropiaţii, să contribuim la prosperarea ţării.

Astăzi, prezint iniţiativa de constituire a unei platforme de dialog social pentru împăcare şi conсiliere între cele două maluri ale Nistrului, în cadrul căreia noi înşine ne vom oferi şansa de a ne da reciproc o mînă de ajutor şi susţinere.

Doar astfel vom putea contribui împreună la soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Da, copiii şi nepoţii noştri merită o viaţă mai bună, merită un viitor mai bun. Iar viitorul nostru este în mîinile noastre. Doar așa, Moldova integră are viitor.

 

Vă mulțumesc.