CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat distincţii de stat unui grup de cetățeni

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 26 decembrie a.c., distincții de stat unui grup de cetățeni.

Prin decret al șefului statului, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea valorilor democratice, pentru contribuţie substanţială la aprofundarea dialogului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, eforturile depuse în vederea restabilirii localităţilor afectate de calamităţile naturale din vara anului 2010 şi activitate organizatorică prodigioasă, s-a conferit

„Ordinul Republicii”

domnului FILAT Vladimir, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, fost prim-ministru al Republicii Moldova.

Prin decrete ale președintelui Nicolae Timofti, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională, s-au conferit distincţii de stat ale Republicii Moldova:

„Ordinul de Onoare” următorilor:

AXIONOVA Lidia, profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice;

BONTEA Elena, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova;

MOLDOVANU Ion, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;

Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II

BUZUC Ion, participant la conflictul militar (1991-1992);

Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:

MEGHEREA Marin, căpitan, Centrul Naţional Anticorupţie;

SCOROPAT Gheorghe, locotenent-colonel, Centrul Naţional Anticorupţie;

Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:

ARAMĂ Efim, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;

BARAT Nicolai, director al Societății cu Răspundere Limitată „Agrobanig”, raionul Glodeni;

BIVOL Iurie, director al Cooperativei de Întreprinzător „Fructagrocom”, raionul Ialoveni;

BRATU Rodion, agronom-șef al Societății cu Răspundere Limitată „Carahasani-Agro”, raionul Ștefan Vodă;

CEBOTARU Mihail, dirijor de cor, membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova;

CIUMAC Eugenia, şef al Direcţiei management financiar a Primăriei municipiului Chişinău;

COJOCARU Victor, director general al Societății pe Acțiuni „Franzeluța”, municipiul Chișinău;

DIDILICĂ Vladimir, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni „Moldtelecom”;

DÎRĂ Ion, șef de direcție în Consiliul Raional Leova;

DUCA Boris, președinte al Întreprinderii Mixte „Vinăria  Bardar” SA, raionul Ialoveni;

FURDUI Valentina, șef de direcție la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

GANGURA Ion, preşedinte al Societăţii pe Acţiuni „Corporaţia de Finanţare Rurală”;

GÎRLEA Alexandru, director comercial al Casei de Comerţ „M. Hidromaşexim” SA;

GRAMA Lucreţia, profesor la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, oraşul Soroca;

HLEVNOI Anatolie, vicedirector al Societății cu Răspundere Limitată „Agromilari”, raionul Edineț;

IURCU Vitalie, director general al Societăţii pe Acţiuni „Moldtelecom”;

IVANOV Dumitru, preşedinte al Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei;

MÎRZAC Valerian, preşedinte al Consiliului Băncii Comerciale „Moldindconbank” SA;

MOCREAC Anatolie, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău;

MUSTEAŢĂ Simion, conferenţiar universitar la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova;

NEAGA Constantin, consultant principal la Cancelaria de Stat;

PAREA Ion, președinte al raionului Râșcani;

PITEL Eleferii, director general al Clinicii Private „EVP” SRL, Chişinău;

PLEŞCA Valeriu, preşedinte al Consiliului Fundaţiei pentru Promovarea Reformelor în Domeniul Justiţiei, Securităţii şi Apărării;

Medalia „Meritul Civic” următorilor:

BRAESCU Ana, şef al Trezoreriei Teritoriale Coşniţa, raionul  Dubăsari;

BRAŞOVEANU Ana, poştaş la Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”;

BRUMARI Vladimir, conducător al Gospodăriei Țărănești „Brumari Vladimir”, raionul Criuleni;

CĂTĂNOI Pavel, președinte al Societății cu Răspundere Limitată „Catagropro”, raionul Căușeni;

CEBOTARI Nadejda, şef al Trezoreriei Teritoriale Drochia;

COCEROVSCHI Anatolie, șef de direcție în Consiliul Raional Florești;

COŞULEANU Ion, consilier al ministrului economiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

CRAVŢOV Mihail, antrenor-profesor la Liceul-Internat Republican cu Profil Sportiv;

DODIŢĂ Valeriu, şef adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat;

DOINA Nicolai, director al Societății Comerciale „Măgura-Agro” SRL, raionul Cantemir;

DUCA Valeriu, director al Societății cu Răspundere Limitată „Duval”, raionul Briceni;

FRECĂUȚANU Ghenadie, director adjunct al Colegiului de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni, raionul Edineț;

GÎRLEA Andrei, director al Gospodăriei Ţărăneşti „Gîrlea Andrei Pavel”, raionul Rezina;

GOIMAN Valentina, director al Şcolii Primare „Spiridon Vangheli”, municipiul Bălţi;

GORPIN Nadejda, profesor la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, orașul Soroca;

GUMOVSCHI Liviu, director executiv al Unității Consolidate pentru Implementarea  și Monitorizarea  Proiectelor în Domeniul Agriculturii;

MADAN Ion, inginer-coordonator la Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio;

NOUR Valentina, învăţător la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, oraşul Cimişlia;

OSTROVEȚCHI Stela, director general al Societății cu Răspundere Limitată „Floarea Soarelui”, municipiul Bălți;

PÎNTEA Elena, profesor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, oraşul Cimişlia;

PLĂMĂDEALĂ  Alexandru, director al Societății cu Răspundere Limitată „Dorigas Agro”, raionul Ocnița;

ROTARCIUC Alexei, procuror în Direcţia Judiciară a Procuraturii Generale;

SOCHIRCA Vasile, director al Societății cu Răspundere Limitată „Visagromag”, raionul Soroca;

SVIRINIUC Victor, specialist principal la Ministerul Finanţelor;

ŞTEFÎRŢA Eudochia, şef al Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport a Consiliului Raional Orhei;

TCACENCU Dumitru, profesor la Liceul Teoretic „Liviu Damian”, oraşul Râşcani;

TCACI Igor, director al Societății cu Răspundere Limitată „Hiliuțianul”, raionul Râșcani;

URSU Gheorghe, preşedinte al Întreprinderii Mixte Organizaţia de Microfinanţare „MoldCredit” SRL;

VIZITIU Valentina, şef al Trezoreriei Teritoriale Rezina;

VOLOŞCIUC Alexei, director general al Întreprinderii Mixte „Delmar Construction” SRL, raionul Străşeni;

ZINCENCO Serghei, antrenor-paraşutist, inginer-pilot la Compania „Tehnoaer”;

S-a conferit Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:

CÎSSA Gheorghi, director al Fabricii de Vin „SOT” SRL, raionul Strășeni;

MARȘALCOVSCHI Teo-Teodor, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi;

SAVIN Gheorghe, șef de laborator la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

PRINI Gheorghe, director al Întreprinderii Editorial-Poligrafice „Ştiinţa”;

S-a conferit Titlul onorific „Artist Emerit” următorilor:

GONCEAR Silvia, interpretă de muzică ușoară;

MITRIUC Steluța, interpretă de muzică ușoară.