Președintele țării a participat la lucrările celei de-a doua şedinţe a grupului de lucru mixt pentru cooperare dintre Comisia Economică Eurasiatică şi Moldova

La şedinţă au participat: membru (ministru) al Colegiului Comisiei Economice Eurasiatice (CEEA) pe principalele direcții integraționiste şi macroeconomie, Tatiana Valovaia, exponenți ai instituţiilor de profil din Federaţia Rusă, precum şi experţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic din Federaţia Rusă, Armenia, Kazahstan, membri ai Consiliului Economic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, oficiali din ministerele şi structurile administrative din Moldova.

În cadrul ședinței, a fost făcut bilanţul primei întruniri a grupului de lucru mixt, în special, propunerile părţii moldovenești cu privire la suportul complexului agroindustrial al ţării noastre. Au fost discutate în detalii măsurile de susținere a agriculturii de către stat în țările membre UEEA, dar şi mecanismele de sprijin a exporturilor de producție agricolă, aplicate în UEEA. Au fost abordate şi modalităţile de reglementare normativ-juridică în domeniul sanitar, fitosanitar, veterinar şi în sfera protecției drepturilor consumatorilor în UEEA.

În mesajul de salut, Igor Dodon a subliniat importanţa pe care o acordă dezvoltării prioritare a cooperării economice în scopul creării de noi locuri de muncă aici, în Moldova. ”Agricultura a fost întotdeauna una dintre industriile noastre cu cel mai mare potenţial de competitivitate. Totodată, cererea pentru acest tip de producţie, după cum atestă datele statistice, se află, preponderent, pe teritoriul ţărilor din spațiul economic eurasiatic.

Principalele noastre produse, exportate în ţările UEEA, sînt merele (98% din exporturile de mere), prunele, cireșile ş.a. (73% din exporturile de fructe), conservele de legume (77%), medicamentele (66%). O creştere semnificativă a exporturilor pe pieţele ţărilor UEEA este înregistrată pe teritoriul Federației Ruse, a Republicii Belarus, Republicii Armenia, Republicii Kazahstan.

Noi trebuie să colaborăm şi să fim prieteni cu toţi, trebuie să depunem efort pentru a accede pe toate piețele atît din Vest, cît și din Est. Totodată, trebuie să conștientizăm că interesele noastre economice în domeniile tradiționale se află în Est”, a subliniat șeful statului.