CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președinția anunță concurs de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de șeful statului

Președinția Republicii Moldova anunță organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societății civile, desemnat de către șeful statului.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de către Președintele Republicii Moldova, aprobat prin Decretul nr. 548 - VIII din 29 decembrie 2017.

Condițiile de bază pentru participare la concurs, conform Legii cu privire la Procuratură și Regulamentului, sunt următoarele:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba română;
c) are capacitatea de exercițiu deplină;
d) posedă studii superioare juridice;
e) are experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani;
f) se bucură de o reputație ireproșabilă;
g) nu a atins vârsta de 65 de ani.

Conform Regulamentului, dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

a) cererea de înscriere la concurs;
b) scrisoarea de motivare;
c) curriculum vitae;
d) copia de pe actul de identitate;
e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia și alte acte de studii relevante;
f) copia actelor care confirmă experiența în câmpul muncii (carnetul de muncă, contractul etc.);
g) cazierul judiciar;
h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic și psihiatric;
i) declaraţia de integritate, conform anexei la Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.

Concursul se va desfășura în două etape: depunerea dosarului de participare și interviul, susținut în fața Comisiei, în vederea testării cunoașterii domeniului și a aspectelor privind exercitarea atribuțiilor funcționale în calitate de membru al CSP.

Dosarul de participare la concurs se va depune în Aparatul Președintelui Republicii Moldova până la data de 14 septembrie 2021, eliberându-i-se o confirmare privind recepționarea acestuia. La interviu vor fi invitați doar candidații preselectați.

Atribuțiile membrului CSP pot fi consultate în Legea cu privire la Procuratură (art. 70). Pentru informații suplimentare, contactați secretara Comisiei, Lilia Tonu, la nr. de tel.: (022) 265-243 sau scrieți la adresa electronică: l.tonu@prm.md.