CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Proiectul de Lege privind indexarea pensiilor de două ori pe an a fost înregistrat în Parlament

Astăzi, în Parlament a fost înregistrat cu titlu de inițiativă legislativă prezidențială proiectul de Lege ce prevede indexarea pensiilor de două ori pe an.

Proiectul respectiv, elaborat după un amplu proces de consultări cu partenerii de dialog social, conține implementarea unui nou concept de indexare a pensiilor - de două ori pe an – la 1 aprilie și 1 octombrie.

Indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare– pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum pe ultimii 3 ani.

Cea de la 1 octombrie va viza, în primul an de implementare – 2020, peste 400 mii de pensionari, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existență.

Proiectul de lege va implica și majorarea alocațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vîrstnice.

Legea privind indexarea de 2 ori pe an a pensiilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.