CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

RAPORTUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA PENTRU 2 ANI DE ACTIVITATE

Raportul Președintelui Republicii Moldova, dl Igor Dodon la 2 ani de activitate

1. POLITICA INTERNĂ
2. ACTIVITATEA EXTERNĂ
3. REINTEGRAREA ȚĂRII, DIFERENDUL TRANSNISTREAN
4. PROIECTELE SOCIALE IMPLEMNTATE.


Pe final, sînt prezentate statistici generale și specifice în activitatea instituției prezidențiale.

***

1. POLITICA INTERNĂ
În perioada de referință, principalele aspecte ale politicii interne a statului au fost orientate spre:
1.1 Legitimitatea instituțiilor statului. Referendumul propus de Președinte. Elaborarea legilor, programelor, strategiilor de dezvoltare ale statului;
1.2. Consolidarea statalității și identității moldovenești;
1.3 Asigurarea securității și neutralității statului;
1.4 Activitatea în raioanele țării și dialogul cu populația țării.

1.1 LEGITIMITATEA INSTITUȚIILOR STATULUI. ELABORAREA LEGILOR, PROGRAMELOR, STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE ALE STATULUI. REFERENDUMUL PROPUS DE PREȘEDINTE.
Președintele – unica autoritate legitimă din țară
Astăzi, după doi ani din ziua în care întregul popor și-a exprimat în mod direct voința de a-și alege șeful statului, instituția Președintelui Republicii Moldova rămîne a fi unica instituție legitimă a puterii de stat din țară.

În pofida faptului că Guvernul, majoritatea parlamentară și Curtea Constituțională care este controlată de guvernare, au făcut tot posibilul pentru a reduce împuternicirile Președintelui, s-a reușit realizarea a numeroase acțiuni și proiecte, inclusiv a programelor sociale la nivel național, care nu țin direct de competența șefului statului.
Imediat după accederea în funcție, Președintele Igor Dodon a început să implementeze programul său electoral. Astfel, au fost restabilite relațiile de prietenie cu Federația Rusă, la nivel de șefi de state. A fost restabilit dialogul cu regiunea transnistreană, a demarat procesul de soluționare a problemelor care nu au fost rezolvate de ani buni.
Chiar de la începutul mandatului, în primele luni ale lui 2017, în conformitate cu angajamentele sale față de cetățeni, Președintele Igor Dodon, după ce a propus Parlamentului anularea unor legi, cum ar fi legea miliardului, și adoptare a altor legi, a inițiat un referendum privind patru subiecte importante: extinderea prerogativelor Președintelui în vederea dizolvării Parlamentului, anularea legii care pune pe umerii cetățenilor miliardul furat, reducerea numărului de deputați pînă la 71 și excluderea traseismului politic în Parlament, introducerea în școli a disciplinei „Istoria Moldovei”.
Majoritatea parlamentară și Curtea Constituțională au blocat realizarea inițiativelor Președintelui atît la faza propunerilor proiectelor de legi, cît și a inițierii referendumului sus-menționat. Însă, cu puțin timp înainte de campania electorală pentru scrutinul din 2019, Partidul Democrat a anunțat despre desfășurarea în ziua alegerilor a unui referendum consultativ privind reducerea numărului de deputați în Parlament, hotărîre pe care a și votat-o, ceea ce constituie o plagiere evidentă a inițiativei din 2017 a Președintelui Igor Dodon. Ținînd cont de faptul că referendumul are caracter consultativ, efectele sale, chiar în cazul unui rezultat pozitiv, pot fi aplicate doar peste o legislatură a Parlamentului. Considerăm necesar de a accentua faptul că Partidul Democrat a omis în această inițiativă subiectul extrem de important propus de Președinte și anume – interzicerea trecerii deputaților dintr-o formațiune în alta în cadrul Parlamentului.
În această perioadă, Președintele a înaintat Parlamentului și Guvernului zeci de inițiative și demersuri cu caracter economic și social. Totodată, a înfăptuit o politică externă proactivă reușind, mai întîi de toate, să restabilească relațiile de prietenie cu Federația Rusă, soluționînd probleme legate de migrație pentru concetățeni, dar și să reia exportul pe piața din Est pentru majoritatea agenților economici. În perioada menționată, Președintele a realizat o politică externă activă și în Vest, în vederea normalizării și dezvoltării relațiilor cu principalii parteneri ai Republicii Moldova.
De asemenea, șeful statului a inițiat, în afara competențelor instituției pe care o reprezintă, mai multe programe naționale de susținere a populației, de restabilire a infrastructurii educaționale și sportive, cu atragerea fondurilor extrabugetare. De susținerea Campaniei „Iubesc Moldova” și a Fondului de Binefacere „Din Suflet” al Primei Doamne au beneficiat peste 170.000 de persoane din întreaga țară.

La solicitarea Președintelui Republicii Moldova și în baza înțelegerilor directe cu Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, a fost reabilitată integral clădirea Președinției, devastată în urma pogromurilor din 7 aprilie 2009, care este un simbol al statului.

 

Raportul integral poate fi descărcat în formatul pdf aici pe pagină.