CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Șeful statului a convocat o ședință privind elaborarea noii Strategii a Securității Naționale

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a convocat o ședință de lucru cu consilieri prezidențiali, experți cu reputație în domeniu și reprezentanți din cadrul Aparatului Președintelui responsabili de sectorul de securitate, pentru a discuta etapa de elaborare a noii Strategii a Securității Naționale.

S-a convenit asupra priorităților de bază ale documentului. Astfel, se prevede că obiectivul principal al acestuia trebuie să constituie respectarea neutralității Republicii Moldova, în calitate de garanție a securității statului.

De asemenea, Strategia trebuie să țină cont de abordarea multilaterală în relațiile cu partenerii externi. Un compartiment aparte al documentului trebuie să fie rezervat unor acțiuni concrete ce ar asigura creșterea economică durabilă, ordinea publică și bunăstarea populației.

Președintele a menționat că accentele trebuie să fie puse pe soluționarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă statul nostru, precum și faptul că Strategia trebuie să fie definitivată pînă la finele anului 2018.