CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol

Consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol – 1 funcție vacantă

 

 

Termen depunere dosare – 5 aprilie 2024, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.  

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol: 

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol: 

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol, candidatul admis la proba interviului nu a promovat concursul.

 

Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol se prelungește până la 5 aprilie 2024

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol: