CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate

Consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate – 1 funcție vacantă

   

Termen depunere dosare – 18 decembrie 2023, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate:  

 

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate:  

 

Candidatul învingător al concursului pentru funcția de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate: