CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Decrete

DECRET nr.323-IX din 14.01.2022 privind conferirea titlului onorific „Colectiv Artistic Emerit” Ansamblului de cântece și dansuri populare „Diuz-Ava” 

DECRET nr.322-IX din 14.01.2022 privind conferirea de distincții de stat 

DECRET nr.320-IX din 11.01.2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.319-IX din 10.01.2022 privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Oana SERAFIM 

DECRET nr.318-IX din 10.01.2022 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale 

DECRET nr.317-IX din 30.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări  

DECRET nr.316-IX din 31.12.2021 pentru promulgarea Legii privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale 

DECRET nr.315-IX din 30.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.314-IX din 30.12.2021 privind conferirea medaliei „Pentru Vitejie” domnilor Gheorghe CATANĂ și Mihail COȘLEȚ  

DECRET nr.313-IX din 30.12.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) 

DECRET nr.312-IX din 29.12.2021 privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016 

DECRET nr.311-IX din 29.12.2021 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova 

DECRET nr.310-IX din 29.12.2021 cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova 

DECRET nr.309-IX din 29.12.2021 privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova 

DECRET nr.308-IX din 29.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.307-IX din 29.12.2021 pentru promulgarea Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova 

DECRET nr.306-IX din 28.12.2021 privind numirea domnului Igor BOTEZATU în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat 

DECRET nr.305-IX din 28.12.2021 privind eliberarea din funcție a unor judecători 

DECRET nr.304-IX din 28.12.2021 privind numirea domnului Ion TALPA în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți  

DECRET nr.303-IX din 28.12.2021 privind numirea în funcție a unui judecător 

DECRET nr.302-IX din 28.12.2021 privind numirea domnului Valeriu CHIVERI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina 

DECRET nr.301-IX din 28.12.2021 privind numirea domnului Eugeniu REVENCO  în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei 

DECRET nr.300-IX din 28.12.2021 privind aprobarea unei graţieri individuale 

DECRET nr.299-IX din 28.12.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia 

DECRET nr.298-IX din 28.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.297-IX din 28.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică 

DECRET nr.296-IX din 28.12.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale 

DECRET nr.294-IX din 27.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale 

DECRET nr.293-IX din 27.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.292-IX din 24.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 

DECRET nr.291-IX din 23.12.2021 pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1196-VIII din 2 iulie 2019 

DECRET nr.290-IX din 22.12.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă 

DECRET nr.289-IX din 22.12.2021 cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut  dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți („CET-Nord” SA)” - Faza II 

DECRET nr.288-IX din 22.12.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare 

DECRET nr.287-IX din 22.12.2021 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 

DECRET nr.286-IX din 21.12.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului din 18 august  2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare 

DECRET nr.285-IX din 21.12.2021 privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 

DECRET nr.284-IX din 21.12.2021 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 

DECRET nr.283-IX din 20.12.2021 privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării 

DECRET nr.282-IX din 20.12.2021 privind numirea doamnei Corina CĂLUGĂRU în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză 

DECRET nr.281-IX din 20.12.2021 privind numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania 

DECRET nr.280-IX din 20.12.2021 privind numirea domnului Dmitri CROITOR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Hașemit al Iordaniei 

DECRET nr.279-IX din 20.12.2021 privind  rechemarea  domnului  Oleg SEREBRIAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania și  în  Regatul  Danemarcei  

DECRET nr.278-IX din 20.12.2021 privind revocarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1848-VIII din 20 noiembrie 2020 

DECRET nr.277-IX din 20.12.2021 pentru promulgarea Legii cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi 

DECRET nr.276-IX din 20.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.275-IX din 20.12.2021 cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare / Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” 

DECRET nr.274-IX din 20.12.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 

DECRET nr.273-IX din 20.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 7 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova 

DECRET nr.272-IX din 13.12.2021 privind aprobarea unei graţieri individuale 

DECRET nr.271-IX din 13.12.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 

DECRET nr.270-IX din 13.12.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă 

DECRET nr.269-IX din 13.12.2021 privind numirea domnului Ghenadie MÎRA în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău 

DECRET nr.268-IX din 13.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea  unor acte normative 

DECRET nr.267-IX din 10.12.2021 cu privire la instituirea Consiliului consultativ pentru tranziția verde și securitatea energetică a Republicii Moldova 

DECRET nr.266-IX din 08.12.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 85 din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar 

DECRET nr.265-IX din 09.12.2021 privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” 

DECRET nr.264-IX din 08.12.2021 cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Eficiența energetică în Republica Moldova” 

DECRET nr.263-IX din 08.12.2021 pentru aprobarea semnării Protocolului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM 

DECRET nr.262-IX din 08.12.2021 pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.114-IX din 10 iunie 2021 

DECRET nr.261-IX din 08.12.2021 privind eliberarea doamnei Aliona CORCENCO din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți 

DECRET nr.260-IX din 06.12.2021 privind eliberarea doamnei Maria NEGRU din funcția de judecător la Curtea de Apel Chisinău 

DECRET nr.259-IX din 06.12.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă 

DECRET nr.258-IX din 06.12.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă 

DECRET nr.257-IX din 06.12.2021 privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Katarína MATHERNOVÁ 

DECRET nr.256-IX din 03.12.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Orizont Europa” – Programul-cadru pentru cercetare și inovare 

DECRET nr.255-IX din 03.12.2021 pentru promulgarea Legii privind importul unui mijloc de transport 

DECRET nr.253-IX din 01.12.2021 privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Siegfried MUREŞAN 

DECRET nr.252-IX din 29.11.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului  de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului „Reforma climatului investițional în Republica Moldova, faza II” 

DECRET nr.251-IX din 29.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 

DECRET nr.250-IX din 29.11.2021 pentru promulgarea Legii privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului

DECRET nr.249-IX din 29.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255/2020 

DECRET nr.248-IX din 29.11.2021 pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului 

DECRET nr.247-IX din 26.11.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă 

DECRET nr.246-IX din 26.11.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale 

DECRET nr.245-IX din 25.11.2021 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 

DECRET nr.244-IX din 22.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători 

DECRET nr.243-IX din 22.11.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului,  întocmit prin schimb de note, cu privire la modificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova  și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare 

DECRET nr.242-IX din 22.11.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

DECRET nr.241-IX din 22.11.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului raionului Taraclia 

DECRET nr.240-IX din 22.11.2021 privind numirea domnilor Sergiu DAGUȚA și Boris TALPĂ în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău 

DECRET nr.239-IX din 19.11.2021 privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut  dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți („CET-Nord” SA)” - Faza II  

DECRET nr.238-IX din 19.11.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 

DECRET nr.237-IX din 19.11.2021 privind eliberarea domnului Ion DODON din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni 

DECRET nr.236-IX din 18.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 69/2020  cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative 

DECRET nr.235-IX din 18.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 

DECRET nr.234-IX din 17.11.2021 pentru promulgarea Legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului 

DECRET nr.233-IX din 17.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea  unor acte normative 

DECRET nr.232-IX din 16.11.2021 pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

DECRET nr.231-IX din 16.11.2021 privind aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”

DECRET nr.230-IX din 16.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 

DECRET nr.229-IX din 16.11.2021 cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind serviciile de roaming internațional în reglementarea rețelelor de comunicații publice mobile în statele Parteneriatului Estic (Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

DECRET nr.228-IX din 10.11.2021 privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Eficiența energetică în Republica Moldova” 

DECRET nr.227-IX din 10.11.2021 privind conferirea de distincții de stat domnilor Valentin FOCȘA și Sergiu COȘMAN 

DECRET nr.226-IX din 08.11.2021 privind demisia domnului Vladislav KULMINSKI din funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare

DECRET nr.225-IX din 08.11.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova 

DECRET nr.224-IX din 05.11.2021 privind numirea domnului Victor CHIRILĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România 

DECRET nr.223-IX din 05.11.2021 privind numirea domnului Eduard OHLADCIUC în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale

DECRET nr.222-IX din 04.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

DECRET nr.221-IX din 04.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative  

DECRET nr.220-IX din 04.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative

DECRET nr.219-IX din 04.11.2021 privind demisia doamnei Rozalina ALBU, secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

DECRET nr.218-IX din 03.11.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali 

DECRET nr.217-IX din 03.11.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului al doilea la Scrisoarea de însoțire a acestuia  

DECRET nr.216-IX din 03.11.2021 privind numirea domnului Sergiu DRUȚĂ în funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova  

DECRET nr.215-IX din 03.11.2021 pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.7-IX din 24 decembrie 2020 

DECRET nr.214-IX din 03.11.2021 privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenției între Republica Moldova şi Republica Slovacia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate  

DECRET nr.213-IX din 03.11.2021 privind declararea zilei de doliu național în legătură cu trecerea în eternitate a artistei plastice Valentina RUSU-CIOBANU  

DECRET nr.212-IX din 29.10.2021 pentru modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova  

DECRET nr.211-IX din 28.10.2021 privind acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2021-2022 

DECRET nr.210-IX din 27.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative  

DECRET nr.209-IX din 27.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003  

DECRET nr.208-IX din 25.10.2021 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate  

DECRET nr.207-IX din 25.10.2021 privind aprobarea unei graţieri individuale

DECRET nr.206-IX din 25.10.2021 privind numirea doamnei Daniela CUJBĂ în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei 

DECRET nr.205-IX din 25.10.2021 privind rechemarea doamnei Violeta AGRICI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei  

DECRET nr.204-IX din 25.10.2021 privind rechemarea doamnei Corina CĂLUGĂRU din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei  

DECRET nr.203-IX din 25.10.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia  

DECRET nr.202-IX din 20.10.2021 pentru promulgarea Legii privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional Republicii Moldova 

DECRET nr.201-IX din 20.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.200-IX din 19.10.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului satului Căinarii Vechi, comuna Căinarii Vechi, raionul Soroca  

DECRET nr.199-IX din 19.10.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului satului Sofia, raionul Drochia  

DECRET nr.198-IX din 19.10.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 – finanțare adițională”  

DECRET nr.197-IX din 19.10.2021 pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice  

DECRET nr.196-IX din 19.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe  anul  2021  nr. 255/2020

DECRET nr.195-IX din 19.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe  anul  2021  nr. 256/2020  

DECRET nr.194-IX din 19.10.2021 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020  

DECRET nr.193-IX din 18.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

DECRET nr.192-IX din 18.10.2021 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei nr. 2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre 

DECRET nr.191-IX din 18.10.2021 privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova 

DECRET nr.190-IX din 18.10.2021 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova 

DECRET nr.189-IX din 18.10.2021 cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova  

DECRET nr.188-IX din 15.10.2021 privind conferirea „Ordinului Republicii” 

DECRET nr.187-IX din 15.10.2021 privind structura Aparatului Președintelui Republicii Moldova  

DECRET nr.186-IX din 13.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004  

DECRET nr.185-IX din 13.10.2021 cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa” pentru perioada 2021–2027 

DECRET nr.184-IX din 08.10.2021 privind numirea doamnei Cristina GHERASIMOV  în funcția de secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova   

DECRET nr.183-IX din 08.10.2021 privind eliberarea doamnei Cristina GHERASIMOV din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe 

DECRET nr.182-IX din 06.10.2021 privind numirea domnului Dumitru ROBU în funcția de Procuror General interimar 

DECRET nr.181-IX din 06.10.2021 privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană de modificare a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, prin înlocuirea Protocolului II la acesta privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

DECRET nr.180-IX din 06.10.2021 privind conferirea de titluri onorifice unor artiști ai Teatrului Național ,,Mihai Eminescu" 

DECRET nr.179-IX din 06.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație  

DECRET nr.178-IX din 05.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.177-IX din 05.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea  unor acte normative  

DECRET nr.176-IX din 05.10.2021 privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice  

DECRET nr.175-IX din 05.10.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție  

DECRET nr.174-IX din 05.10.2021 privind numirea domnului Dumitru SOCOLAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia  

DECRET nr.173-IX din 05.10.2021 privind rechemarea domnului Ruslan BOLBOCEAN din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, în Republica Armenia, în Republica Uzbekistan și în Turkmenistan  

DECRET nr.172-IX din 05.10.2021 privind numirea domnului Gheorghe LEUCĂ în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite (New York)  

DECRET nr.171-IX din 04.10.2021 privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Franceză în domeniul securității sociale  

DECRET nr.170-IX din 01.10.2021 privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați ai Universității de Stat din Moldova  

DECRET nr.169-IX din 30.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii  

DECRET nr.168-IX din 30.09.2021 privind numirea doamnei Svetlana BALMUȘ în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor  

DECRET nr.167-IX din 30.09.2021 privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) - (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”  

DECRET nr.166-IX din 29.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea  Constituției Republicii Moldova 

DECRET nr.165-IX din 29.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.164-IX din 28.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 

DECRET nr.163-IX din 27.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 76/2021 cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei 

DECRET nr.162-IX din 27.09.2021 privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare  

DECRET nr.161-IX din 24.09.2021 privind rechemarea domnului Anatolie VANGHELI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă și în Republica Cipru  

DECRET nr.160-IX din 17.09.2021 privind eliberarea domnului Mihail MACAR din funcția de judecător la Judecătoria Hîncești 

DECRET nr.159-IX din 17.09.2021 privind eliberarea domnului Ion MURUIANU din funcția de judecător la Curtea de Apel Chisinău  

DECRET nr.158-IX din 17.09.2021 privind eliberarea domnului Oleg CIUMAȘ din funcția de judecător la Judecătoria Bălți 

DECRET nr.157-IX din 16.09.2021 privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Pascal LE DEUNFF  

DECRET nr.156-IX din 14.09.2021 privind promulgarea Codului vamal  

DECRET nr.155-IX din 14.09.2021 privind destituirea domnului Igor GORGAN din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale  

DECRET nr.154-IX din 09.09.2021 privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova  

DECRET nr.153-IX din 08.09.2021 privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2021 – ianuarie 2022 

DECRET nr.152-IX din 08.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.151-IX din 08.09.2021 pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1815-VIII din 1 octombrie 2020 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare  „Orizont Europa” pentru perioada 2021-2027  

DECRET nr.150-IX din 07.09.2021 privind desemnarea domnului Pavel POSTICA în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale  

DECRET nr.149-IX din 06.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice  

DECRET nr.148-IX din 06.09.2021 privind constituirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova  

DECRET nr.147-IX din 06.09.2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al domnului Dumitru PULBERE

DECRET nr.146-IX din 02.09.2021 privind eliberarea doamnei Ana REVENCO din funcţia de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate 

DECRET nr.145-IX din 02.09.2021 privind conferirea de distincții de stat  

DECRET nr.144-IX din 02.09.2021 privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I  Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre”  al Armatei Naționale

DECRET nr.143-IX din 01.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centru Național Anticorupție  

DECRET nr.142-IX din 01.09.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială

DECRET nr.141-IX din 01.09.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură 

DECRET nr.140-IX din 01.09.2021 privind numirea doamnei Valentina CHICU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării  

DECRET nr.139-IX din 26.08.2021 privind aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă   

DECRET nr.138-IX din 26.08.2021 privind instituirea Insignei comemorative „Participant la parada militară, consacrată aniversării a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, 27 august 2021”  

DECRET nr.137-IX din 26.08.2021 privind Drapelul de luptă al Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre” al Armatei Naționale 

DECRET nr.136-IX din 26.08.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere 

DECRET nr.135-IX din 25.08.2021 privind rechemarea domnului Victor SOROCEAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, precum și de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lângă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente 

DECRET nr.134-IX din 25.08.2021 privind rechemarea doamnei Gabriela MORARU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel  

DECRET nr.133-IX din 19.08.2021 privind rechemarea domnului Vladimir GOLOVATIUC din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă 

DECRET nr.132-IX din 19.08.2021 privind eliberarea doamnei Olesea STAMATE din funcţia de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul justiției  

DECRET nr.131-IX din 09.08.2021 privind eliberarea din funcție a consilierilor din Cabinetul Preşedintelui Republicii Moldova  

DECRET nr.130-IX din 09.08.2021 privind demisia domnului Andrei SPÎNU, secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova  

DECRET nr.129-IX din 06.08.2021 privind numirea Guvernului 

DECRET nr.128-IX din 30.07.2021 privind  desemnarea  candidatului  pentru  funcţia de  Prim-ministru  

DECRET nr.127-IX din 23.07.2021 privind convocarea Parlamentului nou-ales 

DECRET nr.126-IX din 22.07.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului satului Zăluceni, raionul Florești  

DECRET nr.125-IX din 16.07.2021 privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova  

DECRET nr.124-IX din 15.07.2021 privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Dereck Jamal HOGAN  

DECRET nr.123-IX din 14.07.2021 privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice 

DECRET nr.122-IX din 14.07.2021 cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova  

DECRET nr.121-IX din 14.07.2021 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova  

DECRET nr.120-IX din 14.07.2021 privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova 

DECRET nr.119-IX din 29.06.2021 privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova 

DECRET nr.118-IX din 28.06.2021 cu privire la aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională”  

DECRET nr.117-IX din 17.06.2021 privind conferirea post-mortem a „Ordinului de Onoare” unui grup de lucrători medicali  

DECRET nr.116-IX din 14.06.2021 privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public domnului Ștefan ȚÎBULEAC  

DECRET nr.115-IX din 11.06.2021 privind numirea domnului Ștefan ȚÎBULEAC în funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova 

DECRET nr.114-IX din 10.06.2021 privind instituirea Comitetului consultativ anticorupție pe lângă Președintele Republicii Moldova

DECRET nr.113-IX din 10.06.2021 privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Burlacu, raionul Cahul   

DECRET nr.112-IX din 10.06.2021 pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2097-VII din 6 iunie 2016 

DECRET nr.111-IX din 08.06.2021 privind declararea zilei de doliu naţional în semn de comemorare a interpretului Iurie SADOVNIC   

DECRET nr.110-IX din 07.06.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură   

DECRET nr.109-IX din 07.06.2021 privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale orașului Iargara, raionul Leova   

DECRET nr.108-IX din 07.06.2021 privind eliberarea domnului Eugeniu BEJENARU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți   

DECRET nr.107-IX din 07.06.2021 privind instituirea Medaliei comemorative „Aniversarea a XXX-a a Armatei Naționale”

RET nr.106-IX din 07.06.2021 privind constituirea Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă Președintele Republicii Moldova   

DECRET nr.105-IX din 02.06.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative  

DECRET nr.104-IX din 28.05.2021 privind revocarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1747-VIII din 2 septembrie 2020   

DECRET nr.103-IX din 17.05.2021 privind conferirea de titluri onorifice   

DECRET nr.102-IX din 12.05.2021 pentru aprobarea semnării Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției de Cooperare Polițienească  în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN,   date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor  

DECRET nr.101-IX din 12.05.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl 

DECRET nr.100-IX din 12.05.2021 pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea Legii nr. 1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi   

DECRET nr.99-IX din 12.05.2021 pentru promulgarea Legii cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei  

DECRET nr.98-IX din 12.05.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative   

DECRET nr.97-IX din 11.05.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative  

DECRET nr.96-IX din 11.05.2021 pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător 

DECRET nr.95-IX din 11.05.2021 privind eliberarea domnului Sergiu TOFILAT din funcţia de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul energeticii   

DECRET nr.94-IX din 11.05.2021 cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova   

DECRET nr.93-IX din 11.05.2021 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova  

DECRET nr.92-IX din 09.05.2021 privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Peter MICHALKO  

DECRET nr.91-IX din 06.05.2021 pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 218-VII din 6 august 2012   

DECRET nr.90-IX din 05.05.2021 privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova  

DECRET nr.89-IX din 05.05.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001   

DECRET nr.88-IX din 04.05.2021 privind eliberarea domnului Nicolae PASECINIC din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău

DECRET nr.87-IX din 30.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative  

DECRET nr.86-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Eugen CARAS, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar  şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane  

DECRET nr.85-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Anatol CEBUC, Ambasador  Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar  şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia de Nord și în Republica Albania  

DECRET nr.84-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Oleg ȚULEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, în Republica Croația și Republica Slovenia   

DECRET nr.83-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Dmitri CROITOR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Libaneză și în Republica Arabă Egipt 

DECRET nr.82-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Alexandru CODREANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun

DECRET nr.81-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Victor HARUȚA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Arabiei Saudite 

DECRET nr.80-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Anatolie URECHEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Ambasador Extraordinar  şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lângă Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta  și Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația pentru Alimentație și Agricultură  a Națiunilor Unite (FAO), Programul Alimentar Mondial (PAM) și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA)    

DECRET nr.79-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Anatolie URECHEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcția de Ambasador Extraordinar  şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Malta și Republica San Marino 

DECRET nr.78-IX din 30.04.2021 privind numirea domnului Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Qatar, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Sultanatul Oman și în Statul Kuwait

DECRET nr.77-IX din 28.04.2021 privind dizolvarea Parlamentului

DECRET nr.76-IX din 28.04.2021 pentru promulgarea Legii cu privire la grupurile de acțiune locală

DECRET nr.75-IX din 23.04.2021 privind conferirea „Ordinului Republicii” doamnei Lidia KULIKOVSKI 

DECRET nr.74-IX din 22.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006

DECRET nr.73-IX din 21.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural  

DECRET nr.72-IX din 21.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative

DECRET nr.71-IX din 16.04.2021 pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.694-II din 28 iulie 1998 

DECRET nr.70-IX din 09.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020   

DECRET nr.69-IX din 09.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani  

DECRET nr.68-IX din 09.04.2021 privind eliberarea domnului Andrei ONOFREI din funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova   

DECRET nr.67-IX din 05.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 299 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003   

DECRET nr.66-IX din 05.04.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului satului Nemțeni, raionul Hîncești  

DECRET nr.65-IX din 05.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 59 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe  

DECRET nr.64-IX din 05.04.2021 privind eliberarea domnului Serghei LAZARI din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău  

DECRET nr.63-IX din 05.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative 

DECRET nr.62-IX din 02.04.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative  

DECRET nr.61-IX din 01.04.2021 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului  de  modificare  nr. 2  la Acordul  de  împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și  reabilitare a  drumurilor  în Republica  Moldova

DECRET nr.60-IX din 31.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

DECRET nr.59-IX din 30.03.2021 privind eliberarea domnului Ion NAȘCO din funcția de judecător și vicepreședinte la Judecătoria Căușeni 

DECRET nr.58-IX din 29.03.2021 privind aprobarea Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate

DECRET nr.57-IX din 29.03.2021 privind eliberarea doamnei Aurelia TODERAȘ din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți

DECRET nr.56-IX din 26.03.2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională

DECRET nr.55-IX din 26.03.2021 pentru promulgarea Legii privind importul unui instrument muzical

DECRET nr.54-IX din 26.03.2021 privind folosirea Armatei Naționale pe durata stării de urgență în sănătate publică

DECRET nr.53-IX din 24.03.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, a principalelor lor componente,  a munițiilor, a substanțelor și dispozitivelor explozive, ce constituie corpuri delicte în cauzele penale 

DECRET nr.52-IX din 23.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative

DECRET nr.51-IX din 23.03.2021 privind eliberarea domnului Sergiu FURDUI din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău  

DECRET nr.50-IX din 23.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social  

DECRET nr.49-IX din 23.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior 

DECRET nr.48-IX din 17.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative

DECRET nr.47-IX din 16.03.2021 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de  Prim-ministru

DECRET nr.46-IX din 15.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative 

DECRET nr.45-IX din 14.03.2021 privind declararea zilei de doliu național in legătură cu decesul scriitorului Nicolae DABIJA

DECRET nr.44-IX din 09.03.2021 privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public doamnei Rozalina ALBU

DECRET nr.43-IX din 09.03.2021 pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” 

DECRET nr.42-IX din 04.03.2021 privind numirea doamnei Rozalina ALBU în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

DECRET nr.41-IX din 04.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice

DECRET nr.40-IX din 03.03.2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri

DECRET nr.39-IX din 03.03.2021 pentru aprobarea semnării Comunicatului Comun  cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Trinidad și Tobago

DECRET nr.38-IX din 03.03.2021 cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Convenției statelor membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare

DECRET nr.37-IX din 24.02.2021 cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

DECRET nr.36-IX din 23.02.2021 privind numirea doamnei Natalia DAVIDOVICI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relații interetnice

DECRET nr.35-IX din 18.02.2021 pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014

DECRET nr.34-IX din 17.02.2021 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării în formă simplificată a Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind ,,Contractul de Reziliență COVID-19 pentru Republica Moldova"

DECRET nr.33-IX din 12.02.2021 privind eliberarea doamnei Nina VELEVA din funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul

DECRET nr.32-IX din 11.02.2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru

DECRET nr.31-IX din 11.02.2021 privind înregistrarea stemei și drapelului satului Tigheci, comuna Tigheci, raionul Leova

DECRET nr.30-IX din 11.02.2021 privind structura Aparatului Președintelui Republicii Moldova

DECRET nr.29-IX din 2.02.2021 privind aprobarea componenței Comisiei Naționale de Heraldică

DECRET nr.28-IX din 1.02.2021 privind instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior

DECRET nr.27-IX din 29.01.2021 pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 646-V din 30 noiembrie 2010

Decret nr. 26-IX din 28.01.2021 privind conferirea „Ordinului de Onoare" domnului Zdeněk Krejčí

Decret nr. 25-IX din 27.01.2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru

Decret nr. 24-IX din 27.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliilor consultative pe lângă Președintele Republicii Moldova

Decret nr. 23-IX din 25.01.2021 pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Saint Lucia

Decret nr. 22-IX din 25.01.2021 pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Palau

Decret nr. 21-IX din 25.01.2021 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate

Decret nr. 20-IX din 21.01.2021 pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.331-II din 8 octombrie 1997

Decret nr. 19-IX din 21.01.2021 privind numirea doamnei Ana REVENCO în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate

Decret nr. 18-IX din 21.01.2021 privind eliberarea din serviciul militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și în cel cu termen redus, în aprilie-iulie 2021

Decret nr. 17-IX din 11.01.2021 privind numirea doamnei Sorina ȘTEFÎRȚĂ în funcția de consilier pentru comunicare publică, purtător de cuvânt al Președintelui Republicii Moldova

Decret nr. 16-IX din 04.01.2021 privind numirea doamnei Cristina GHERASIMOV în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe

Decret nr. 15-IX din 31.12.2020 privind eliberarea doamnei Zinaida TALPALARU din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău

Decret nr. 14-IX din 31.12.2020 privind demisia doamnei Cristina BOTNARIUC, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Decret nr. 13-IX din 31.12.2020 privind conferirea gradului de calificare al funcționarului public domnului Andrei SPÎNU

Decret nr. 12-IX din 31.12.2020 privind desemnarea Prim-ministrului interimar

Decret nr. 11-IX din 31.12.2020 privind conferirea " Ordinului Republicii" regretatului Vladimir CIOBANU

Decret nr. 10-IX din 30.12.2020 privind numirea  domnului Vasile POPA în  funcția de director adjunct  al Serviciului de Protecție și Pază de Stat

Decret nr. 9-IX din 30.12.2020 privind eliberarea domnului Iaroslav MARTIN din funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat

Decret nr. 8-IX din 24.12.2020 privind numirea domnului Sergiu TOFILAT  în funcția de consilier al Președintelui  Republicii Moldova în domeniul energeticii

Decret nr. 7-IX din 24.12.2020 privind numirea doamnei Angela ERIZANU în funcția de consilier al Președintelui  Republicii Moldova în domeniul culturii

Decret nr. 6-IX din 24.12.2020 privind numirea domnului Veaceslav NEGRUȚA în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul economic

Decret nr. 5-IX din 24.12.2020 privind numirea doamnei Elena DRUȚĂ în funcția de consilier al Președintelui  Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora

Decret nr. 4-IX din 24.12.2020 privind numirea doamnei Olesea STAMATE în funcția de consilier al Președintelui  Republicii Moldova în domeniul justiției

Decret nr. 3-IX din 24.12.2020 privind numirea doamnei Liliana NICOLAESCU-ONOFREI  în funcția de consilier al Președintelui  Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării

Decret nr. 2-IX din 24.12.2020 privind numirea doamnei  Ala NEMERENCO în funcția de consilier al Președintelui  Republicii Moldova în domeniul sănătății

Decret nr. 1-IX din 24.12.2020 privind numirea domnului Andrei SPÎNU în funcția de secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova