CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Deplasări de serviciu

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității Administrației Aparatului Președintelui Republicii Moldova, pe această pagină sunt publicate costurile ce țin de deplasările de serviciu în străinătate acoperite de către instituția prezidențială. Menționăm că, din anul 2022, informația în cauză va fi făcută publică trimestrial.