CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

D I S C U R S U L Domnului Igor DODON, Preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

STIMAȚI COMPATRIOȚI,
ONORAȚI OASPEȚI,

Vă salut cu drag la evenimentul dedicat aniversării a 28-a a proclamării Independenței Republicii Moldova.
Sînt bucuros să-i văd în această sală și pe unii dintre cei 280 de deputați care, prin votul lor din 27 august 1991, au restabilit adevărul istoric. Țin să le exprim gratitudine și profund respect pentru faptul că au consfințit dorința de secole a moldovenilor de a-și recăpăta independența statului, întemeiat de străbuni cu 660 de ani în urmă.
Aduc sincere felicitări cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia Marii Sărbători Naționale.
În calitate de Președinte al țării, Vă îndemn să continuăm să depunem toate eforturile pentru a consolida independența statului nostru.
Moldova a avut de parcurs mai multe încercări și provocări în această perioadă, dar calea spre o independență veritabilă nu poate fi una ușoară.
Votul din 27 august 1991 a fost doar un început. Prin el, înaintașii neamului au creat o oportunitate istorică de a ne regăsi ca popor, de a crea perspective pentru generațiile următoare.
Însă, pentru a atinge aceste obiective, noi, cu toții, trebuie să reconfirmăm, prin muncă și atitudine patriotică, independența țării, în fiecare zi, în fiecare clipă.
Și aici mă refer, mai întîi de toate, la exponenții clasei politice. Or, anume eșecurile politicienilor au afectat cel mai puternic parcursul dat, au știrbit din încrederea moldovenilor de a avea un viitor mai bun acasă, în țara lor.
Din păcate, de-a lungul anilor, politicienii nu întotdeauna au găsit cele mai bune soluții pentru a depăși provocările și problemele, iar uneori, chiar au acționat premeditat contrar intereselor țării și ale oamenilor.
Nu e momentul și nici ocazia potrivite pentru a exemplifica, dar lecția trebuie învățată.
E timpul să reevaluăm obiectivele și să punem în capul mesei neamul și interesele țării. Problemele oamenilor trebuie să devină problemele partidelor, și nu invers.


Sînt sigur că fiecare dintre noi și toți împreună putem întări Independența Republicii Moldova.
Sîntem la mai puțin de trei luni de la depășirea uneia dintre cele mai grave crize politice din istoria țării.
La-nceput de iunie, țara s-a confruntat cu o tentativă reprobabilă de uzurpare a puterii în stat. Situația de criză a fost depășită în mod pașnic datorită unui consens intern politic și cu susținerea partenerilor externi ai Republicii Moldova.
În acest context, îi salut cordial pe reprezentanții corpului diplomatic acreditat în țară și îi reasigur de recunoștința noastră pentru susținerea acordată puterii legitim alese din Moldova.
Cu sprijinul partenerilor din Est și din Vest, pentru prima dată în statul nostru modern, forțe politice cu doctrine diferite s-au unit într-un efort comun pentru a readuce țara pe făgașul democratic. Am lăsat într-o parte tot ce ne dezbină și ne-am conjugat acțiunile pentru a ne opune dictaturii.

Dar, după cum este bine știut, este mai ușor să te unești împotriva a ceva, decît pentru ceva. Este necesar ca toate partidele constituente ale coaliției de guvernare să se axeze în mod prioritar pe agenda reformelor autentice, să-și unească eforturile pentru soluționarea problemelor țării, lăsînd deoparte divergențele politice și preferințele geopolitice.
Mă bucur să constat, că există o conștientizare înaltă a acestui fapt în interiorul actualei coaliții de guvernare.

ONORATĂ ASISTENȚĂ,

În opinia mea, agenda reformelor prioritare și obiectivele de bază de care trebuie să se preocupe guvernarea cuprind cel puțin cinci direcții principale:

1. Reforma justiției

Mă bucur să constat că, în această perioadă, inclusiv cu susținerea partenerilor de dezvoltare, am avansat substanțial în elaborarea și coordonarea conceptului reformei în justiție.
Există o poziție comună în interiorul guvernării referitoare la majoritatea elementelor reformei, inclusiv în privința CSM, CSP, Procuraturii Anticorupție și altor instituții din domeniu.
Cu toții conștientizăm și susținem ideea evaluării, după criterii de profesionalism și integritate, a corpului de judecători și procurori de către comisii în a căror componență vor intra și persoane remarcabile din justiție, inclusiv de pe extern.
Chiar în următoarele zile, împreună cu Președintele Parlamentului și Prim-ministrul vom prezenta societății principalele elemente ale conceptului reformei în justiție, după care vom organiza un amplu proces de consultări publice.

2. Drepturile omului, combaterea corupției și instituții în serviciul cetățenilor

Despre o independență reală, nu declarativă, a statului, poți vorbi doar în condițiile respectării drepturilor omului, inclusiv celor electorale, la o justiție echitabilă, la un trai decent etc.

Aceste obiective pot fi atinse doar dacă reușim să consolidăm instituțiile democratice, să asigurăm o separare autentică și eficientă a puterilor în stat, să garantăm independența mass-mediei, combătînd limitarea dreptului la libera exprimare și accesul la informație, să readucem instituțiile statului în slujba cetățeanului, să sporim gradul de responsabilitate a funcționarilor publici față de cetățeni și țară.


3. Dezvoltarea economică și sporirea echității sociale

Problemele economice, nivelul scăzut de viață al majorității cetățenilor țării trebuie să constituie prioritatea de bază a guvernului. Avem nevoie de politici stimulatoare pentru creșterea economică, iar susținerea partenerilor de dezvoltare și condiționările aferente nu trebuie în niciun caz să afecteze mediul de afaceri și climatul investițional.
Astăzi, în condițiile unei competiții acerbe pentru investiții și resurse de muncă, guvernele țărilor nu se mai pot limita doar la declarații de genul „Suntem deschiși pentru investiții”. Trebuie de acționat proactiv, de atras inteligent și curajos investițiile.
Este necesar să acordăm o atenție deosebită problemei forței de muncă și depopulării țării, în general. Totodată, avem datoria umană și creștinească să sporim gradul de protecție socială a populației țării, în special a celor mai vulnerabile categorii de cetățeni.

4. Consolidarea neutralității și reintegrarea țării

În Constituție este consfințit statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Este imperativ să respectăm principiul respectiv, de aceasta depinde, în mare parte, succesul în soluționarea problemei transnistrene, reintegrarea țării și asigurarea păcii și armoniei interetnice.

5. Promovarea unei politici externe echilibrate

Este foarte important să revenim la promovarea unei politici externe echilibrate, fără derapaje și acțiuni vădit neprietenești față de unele state sau parteneri tradiționali.
Moldova are nevoie de susținerea principalelor puteri mondiale pentru a-și soluționa cele mai importante probleme interne.
Ne bucurăm de consensul partenerilor externi referitor la guvernarea actuală de la Chișinău și vedem în aceasta o bună oportunitate pentru a beneficia de ajutorul respectiv.

În acest scop, voi readuce pe agendă inițiativa mea, anunțată anterior, privind așa-numitul „Pachet atotcuprinzător pentru Moldova”. Sîntem dispuși să reluăm consultările cu partenerii noștri din Est și din Vest la subiectul elaborării unei foi de parcurs pentru a o implementa cu succes.

Moldova va continua să respecte angajamentele asumate prin acordurile comercial-economice și sociale, inclusiv prin Acordul de Asociere cu UE, CSI etc.

 

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА,

Сегодня мы вместе отмечаем очередную годовщину обретения нашей страной своей независимости. Обеспечение права на достойную жизнь для своих граждан, независимо от этнического происхождения, культурной, политической или религиозной принадлежности, является основной обязанностью каждого демократического государства.
Особо хочу подчеркнуть, что в Молдове удалось сохранить межэтнический мир и согласие которые являются единственным способом обеспечения стабильности в обществе и повышения качества жизни людей.
Как всегда, я буду решительно выступать против действий, направленных на межнациональный раскол, и против политиков, ставящих одну нацию выше другой, одни страны выше других, а государственность Республики Молдова ниже других.
Я искренне признателен представителям всех этнических групп, проживающих в Молдове, за поддержку моей позиции по этому принципиальному вопросу.

STIMAȚI OASPEȚI, DRAGI PRIETENI,

Conviețuind în armonie cu reprezentanți ai mai multor etnii, moldovenii au știut dintotdeauna să depășească momentele grele, să înfrunte încercările sorții, pericolele interne și cele externe. Le-a reușit cu credință în bunul Dumnezeu, cu dragoste față de Patrie și prin muncă asiduă.
Sînt sigur că doar astfel vom învinge și dificultățile actuale și vom realiza obiectivele de acum 28 de ani, de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

La Mulți Ani, Republica Moldova!