CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursul Președintelui Republicii Moldova rostit în cadrul ședinței Consiliului Șefilor de Stat din CSI

Stimați șefi ai statelor membre ale Comunității Statelor Independente,
Stimați membri ai delegațiilor și participanți la ședință,

În primul rînd, vreau să-i mulțumesc Președintelui Turkmenistanului, Domnul Gurbanguly Berdimuhamedov, pentru primirea caldă și organizarea excelentă a ședinței Consiliului Șefilor de Stat din CSI.

Turkmenistanul a lansat ideea consolidării cooperării economice a țărilor CSI și a participării active a organizației noastre la procesele economice globale și la proiectele continentale.

Este de menționat că astăzi, anume la Așgabat, este semnată Declarația privind cooperarea economică strategică a țărilor CSI, care reflectă noile aspecte ale cooperării economice a țărilor Comunității și ale integrării în relațiile economice mondiale.

Republica Moldova se străduiește să construiască relații echilibrate cu partenerii din Est și cu cei din Vest. Fiind membru al Comunității Statelor Independente și avînd statut de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, Moldova are concomitent un Acord de asociere cu țările Uniunii Europene. Consider că o cooperare atît cu Estul, cît și cu Vestul ar fi cea mai rezonabilă și mai avantajoasă platformă pentru Moldova.

Voi spune cu sinceritate că promovarea unei politici externe echilibrate nu este deloc ușoară pentru Moldova. Acest lucru se răsfrînge, inclusiv, asupra relațiilor noastre comerciale și economice, precum și asupra rezultatelor comerțului exterior.
Pentru Republica Moldova, relațiile comercial-economice cu țările CSI au fost întotdeauna și rămîn importante, strategice. Cu toate acestea, starea actuală a comerțului nostru este incertă.

În ultimii 5 ani, legăturile comerciale au slăbit. Cifra de afaceri a scăzut cu 28%. Dacă acum 5 ani ponderea țărilor CSI în volumul schimburilor comerciale realizate de Moldova constituia 33%, în prezent ea cumulează doar 22%, aceasta fiind o dinamică foarte alarmantă. Totodată, se menține rolul înalt al țărilor CSI în exportul produselor moldovenești tradiționale. Țările Comunității reprezintă aproape 100% din exporturile noastre de mere, 91% din exporturile altor fructe, 53% ‒ vinuri, 52% ‒ conserve de legume, 46% ‒ struguri de masă.

În același timp, în ultimii 5 ani, a crescut semnificativ volumul comerțului cu țările Uniunii Europene. Schimbul de mărfuri din Moldova cu țările UE a sporit cu 31%.
Dar dacă facem bilanțul total al comerțului Moldovei cu țările CSI și UE pentru perioada menționată, acesta nu poate fi apreciat ca fiind exclusiv pozitiv. 
Volumul exporturilor moldovenești către țările UE s-a majorat în expresie absolută cu 720 de milioane de dolari, în timp ce volumul exporturilor către țările CSI s-a redus cu 510 milioane de dolari.
Noi nu sîntem interesați să facem achiziții comerciale de pe piața din Vest pe seama pierderilor de pe piața din Est sau viceversa. Doar echilibrul relațiilor comerciale și economice cu Estul și cu Vestul îi va permite Moldovei să se dezvolte stabil.

Țin să vă atrag atenția asupra faptului că nu doar comerțul este un motiv pentru Moldova să aprofundeze cooperarea în cadrul CSI. Vedem un mare potențial în dezvoltarea relațiilor de producție cooperatiste, tehnologice interne, în implementarea proiectelor comune ale țărilor CSI în domeniile transporturilor și logisticii, energeticii, telecomunicațiilor, digitalizării economiei. 

Moldova este interesată ca CSI să fie cît mai deschisă pentru cooperarea cu alte organizații internaționale din Vest și din Est, astfel încît țările din Comunitate să fie amplu implicate în proiecte infrastructurale de anvergură și în alte proiecte pe teritoriul Eurasiei.
Este necesar să atribuim o pondere mai mare statutului internațional al Comunității Statelor Independente, să depunem eforturi pentru ca CSI să devină un partener eficient al altor organizații internaționale. Sînt sigur că acest lucru va fi benefic pentru toate statele membre ale Comunității.

În prezent, țările CSI își construiesc relațiile cu organizații internaționale cu renume, în principal, pe bază bilaterală.
Să luăm relațiile țărilor CSI cu Uniunea Europeană. Cinci țări din Comunitate (Belarus, Armenia, Moldova, Azerbaidjan și Ucraina) participă la programul „Parteneriatul estic”, două țări (Kazahstan și Armenia) au încheiat acorduri de parteneriat cu UE, două țări (Moldova și Ucraina) au încheiat acorduri de asociere cu UE, inclusiv acorduri de liber schimb. În plus, Uniunea Europeană a pregătit o strategie de cooperare cu țările din Asia Centrală (Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan). 

Întrebare: care este rolul CSI, ca organizație internațională, în construirea relațiilor cu Uniunea Europeană și în realizarea ideii construirii unui spațiu unic de la Lisabona la Vladivostok?
Trebuie să reflectăm asupra acestei probleme și să o rezolvăm împreună. Consider că merită să începem un dialog cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale pentru încheierea unui acord de cooperare cu Comunitatea Statelor Independente.

Vă mulțumesc pentru atenție.