CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

STIMAȚI  ANGAJAȚI  ÎN  SFERA  PROTECȚIEI  SOCIALE,

Vă felicit cu ocazia sărbătorii Dumneavoastră profesionale și Vă exprim înaltul respect pentru altruismul și dăruirea de sine manifestate în munca de zi cu zi, întru binele și folosul oamenilor.

Cu certitudine, grija pentru persoanele defavorizate a fost întotdeauna și pretutindeni unul din factorii constanți ai dezvoltării civilizației umane. Această preocupare reflectă legătura fundamentală dintre tendința spre autoconservare și cea de salvgardare a societății, fapt ce condiționează supraviețuirea și progresul omenirii.

Personal, cred cu tărie că în sistemul protecției sociale se pot afirma doar persoane cu suflet mare, un suflet din care să poată împărți tuturor celor lipsiți de grijă și de afecțiune, fără a aștepta răsplată. Dedicația și implicarea plenară, compasiunea și ajutorul necondiționat, dragostea și mărinimia sunt calitățile indispensabile persoanei de care au nevoie copiii rămași fără ocrotirea părinților, oamenii în etate și cei cu dizabilități, oamenii singuri și cei marginalizați. Pentru bunătatea inimii, pentru blândețea vocii, pentru capacitatea de a asculta, a compătimi și a ajuta, Vă exprim gratitudine și înaltă apreciere.

Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, Vă doresc sănătate, pace și bunăstare. Fie activitatea Dumneavoastră motiv de bucurie și mulțumire, în numele binelui personal și întru prosperarea statului Republica Moldova.