CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua economistului”

Cu o deosebită plăcere adresez sincere felicitări economiștilor, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua economistului.

Meseria de economist este una deloc ușoară și foarte responsabilă care implică îndeplinirea unor sarcini și obiective complexe ce necesită înalte aptitudini și competențe profesionale și personale. Această meserie este una dintre puținele care solicită priceperea de a evalua corect situația economică, de a lua decizii prompte și de a implementa urgent o anumită strategie de dezvoltare economică.

În condițiile unei economii globale moderne ce se dezvoltă vertiginos, aducînd și provocări precum crize economice profunde, conflicte comerciale de amploare, sarcina economiștilor este să vină cu soluții inovative care să sporească capacitățile economiei de a rezista și de a depăși șocurile implicite, astfel asigurînd securitatea economică a statului.

În prezent, Republica Moldova se confruntă cu mari probleme de ordin economic, dar sunt sigur că economiștii din țara noastră dispun de potențialul necesar și pot face față sarcinilor complexe de sporire a competitivității companiilor autohtone, de creștere a potențialului investițional și economic național, ei cunosc cum se poate de creat condiții pentru soluționarea problemelor sociale, astfel încît Moldova să se miște pe calea dezvoltării durabile, asigurînd stabilitate și bunăstare cetățenilor săi.

Stimați colegi, Vă doresc noi realizări în activitatea Dumneavoastră extrem de importantă întru prosperarea țării, urîndu-Vă, totodată, multă sănătate, fericire și bucurie în plan personal și profesional.