CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu ocazia Zilei internaționale a femeilor din mediul rural

Stimate doamne din satele Moldovei,

Cu o deosebită plăcere, Vă adresez sincere și cordiale felicitări cu ocazia 
Zilei mondiale a femeilor din mediul rural. Este un frumos prilej de a Vă exprima respectul și înalta apreciere pentru nota de mărinimie și bunătate imprimată tuturor acțiunilor în care sunteți antrenate și pe care le aduceți la perfecțiune.

Dumneavoastră, pe lângă deja tradiționala dragoste pentru familie, pentru 
tradiții și obiceiuri, pentru dăinuirea neamului, sunteți parte foarte activă a comunităților din care faceți parte și pe care, cu certitudine, le înfrumusețați și le faceți mai bune.

Sărbătoarea de astăzi este a Dumneavoastră, dar e destinată tuturor nouă – 
este menită să ne sensibilizeze și să ne atragă atenția asupra necesităților și drepturilor Dumneavoastră, educându-ne, totodată, o atitudine conștiincioasă și responsabilă față de tot ce înseamnă dedicație necondiționată, implicare plenară și muncă asiduă întru prosperarea satelor și comunelor din țară. Sunteți pulsul și inima acestora. Sunteți, de-a dreptul, sufletul satelor noastre.

În această zi frumoasă, Vă urez multă sănătate, speranțe împlinite, liniște și 
armonie în sânul familiei și printre consăteni! Vă mulțumim pentru amalgamul de sentimente ce Vă caracterizează: blânde și dulci la cuvânt, sunteți puternice și de neînvins!

La mulți și fericiți ani, dragile noastre!