CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de condoleanțe adresat Președintelui Republicii Elene, Katerina N. Sakellaropoulou

EXCELENȚĂ,

Cu profundă tristețe și regret am aflat vestea despre cutremurul care a 
zguduit Republica Elenă, soldat cu pierderi de vieți omenești, răniți și distrugeri în masă.

În aceste clipe de mare dificultate, din partea mea și a cetățenilor Republicii 
Moldova, țin să exprim cele mai sincere sentimente de compasiune și solidaritate cu poporul elen. Transmiteți, Vă rog, condoleanțe familiilor îndoliate și urări de însănătoșire grabnică celor răniți.

Constatăm, cu părere de rău, neputința omului în fața fenomenelor naturale 
devastatoare. Doar prin promptitudine și politică bine chibzuite putem depăși astfel de situații și gestiona pagubele.