Mesaj de condoleanțe adresat Excelenţei Sale, domnului Emmanuel Macron, Preşedintele Republicii Franceze, în legătură cu trecerea în eternitate a Preşedintelui Jacques Chirac

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, exprim sincere condoleanțe națiunii franceze în legătură cu trecerea în eternitate a Preşedintelui Jacques Chirac, personalitate excepţională, figură emblematică a Republicii Franceze, susținător al păcii şi solidarităţii între popoare.

Regretatul Jacques Chirac și-a cîștigat simpatia conaționalilor și a lumii întregi datorită contribuției esențiale pe care a avut-o în promovarea umanismului și a valorilor universale.

Relațiile de prietenie moldo-franceze au cunoscut un imbold semnificativ în urma vizitei oficiale întreprinse de Jacques Chirac în țara noastră în perioada cînd la noi renăștea democrația și respectul față de drepturile fundamentale ale omului.

În aceste clipe grele, suntem alături de familia îndurerată și întregul popor francez.