CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Cancelarului Federal al Republicii Federale Germania, Angela Merkel

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere, am plăcerea să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai calde felicitări împreună cu urări de multă sănătate, prosperare și bunăstare.

Profit de această fericită ocazie pentru a remarca relațiile de prietenie și de cooperare moldo-germană în cele mai diverse domenii, precum și evoluția acestora într-un ritm ascendent și progresiv, spre beneficiul ambelor state și popoare.

Țin, totodată, să-mi exprim recunoștința și gratitudinea pentru susținerea acordată de către Republica Federală Germania în procesul de modernizare şi în eforturile de restabilire a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Sper să avem, în viitorul apropiat, ocazia unei discuții mai detaliate asupra acestor subiecte de importanță majoră.

Reiterînd gîndurile alese și urările de bine, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.