CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Cancelarului Federal al Republicii Federale Germania, Angela Merkel, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere să Vă adresez cele mai sincere și calde felicitări, însoțite de urări de sănătate deplină, fericire și viață lungă.

Folosind acest deosebit prilej, constat cu bucurie că bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările noastre se află într-o continuă ascensiune, ceea ce aduce beneficii concrete pentru ambele popoare. Totodată, țin să-mi exprim încrederea că, în pofida provocărilor numeroase și complexe cu care se confruntă actualmente întreaga lume, prin conlucrare vom reuși să asigurăm popoarelor noastre un viitor prosper.


Remarc cu prețuire că Republica Moldova acordă o importanță deosebită dezvoltării relațiilor moldo-germane. Am ferma convingere că, prin avansarea contactelor politice bilaterale, parteneriatul dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania va deveni şi mai consistent, reflectând în totalitate sarcinile ambiţioase de dezvoltare ale țărilor noastre la etapa actuală.


Reiterând urările de bine, putere de muncă și mult spor în activitatea de înaltă responsabilitate pe care o realizați, precum și cele de prosperitate și progres pentru națiunea germană, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.