CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Prokopis Pavlopoulos, Preşedintele Republicii Elene

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, Vă rog să acceptați felicitările mele cele mai alese împreună cu urări de multă sănătate, bunăstare în familie și succes în exercitarea mandatului de mare responsabilitate.

Prin activitatea multilaterală desfășurată de-a lungul vieții, în special cea de reprezentare, la cel mai înalt nivel, a statului, îndreptată spre consolidarea unității poporului elen, precum și spre promovarea imaginii țării pe plan internațional, ați reușit să cîștigați respectul și recunoștința oamenilor atît pe interior, cît și peste hotare.

Am convingerea că datorită experienței și calităților de lider pe care le aveți Veți contribui pe mai departe la creșterea prosperității Republicii Elene și, implicit, a cetățenilor ei.

Această aniversare constituie o ocazie pentru a-mi exprima încrederea în continuitatea relațiilor de prietenie şi bună înţelegere dintre ambele țări, spre binele și în interesul popoarelor noastre.

Cu gînduri bune, Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurările distinsei mele consideraţii.