CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Vladimir Putin, Președintele Federației Ruse, cu prilejul aniversării zilei de naștere

STIMATE VLADIMIR VLADIMIROVICI,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, Vă rog să acceptați felicitările mele cele mai calde și cordiale, însoțite de sincere urări de sănătate, mulți ani fructuoși și noi succese în serviciul Rusiei.

Am convingerea că experiența, energia și puterea Dumneavoastră vor fi direcționate în continuare spre atingerea unor obiective înalte de dezvoltare și modernizare a țării, sporirea bunăstării cetățenilor ruși, intensificarea rolului Rusiei pe arena internațională.


Profitînd de această plăcută ocazie, reiterez disponibilitatea de a continua realizarea în comun a agendei bilaterale încărcate și îmi exprim încrederea că relațiile moldo-ruse se vor consolida și se vor dezvolta în spiritul parteneriatului tradițional și al respectului reciproc în beneficiul statelor și popoarelor noastre.


Urîndu-Vă pace și fericire, Vă rog să agreați, Excelență, expresia distinselor mele sentimente.