CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Confederației Elvețiene, Ueli Maurer

EXCELENȚĂ,

Celebrarea Zilei Naţionale a Confederaţiei Elveţiene îmi oferă deosebita ocazie de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoțite de alese urări de pace şi prosperitate pentru toți cetățenii elveţieni.

Doresc să remarc, cu acest prilej, bunele relaţii de prietenie dintre ţările noastre, bazate pe respect reciproc şi ataşament faţă de valorile universale. Vă asigur că Elveţia este un partener important de dezvoltare al Republicii Moldova și ţin să exprim gratitudine pentru sprijinul consecvent oferit ţării mele în procesul complex de modernizare şi reformare.

Însemnătatea pe care o atribuim dialogului moldo-elveţian îmi inspiră optimism şi încredere că intensitatea cooperării noastre va fi menţinută şi pe viitor, prin consolidarea dialogului politic, diversificarea schimburilor comercial-economice, precum şi prin fortificarea legăturilor socioculturale.

Reiterînd urările de bunăstare pentru poporul elveţian, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările distinsei mele consideraţii.